Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D.

Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2395Head of DepartmentDepartment of Economic StatisticsH 08017

Publications

 1. N. Pelloneová, V. Hovorková Valentová, Application of CCR and SBM Models in Measuring the Efficiency of IT Clusters in the Czech Republic and Slovakia, Proceedings of the 41st International Conference on Mathematical Methods in Economics, Praha, Czech Society for Operations Research, ISBN: 978-80-11-04132-8, p. 337-342, 6 pages, ISSN: 2788-3965, [Online], 2023
 2. N. Pelloneová, V. Hovorková Valentová, Financial Health of Cluster Organisations: A Case Study from the Czech and Slovak ICT Industry, Proceedings of the 16th International Conference Liberec Economic Forum, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-672-1, p. 521-530, 10 pages, 2023
 3. T. Michalová, V. Hovorková Valentová, K. Maršíková, Knowledge Sharing among University Students: Current Practice and Perspectives, Hradec Economic Days, Hradec Králové, University of Hradec Králové, p. 459 - 470, 12 pages, ISSN: 2464-6067, [Online], 2023
 4. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, N. Pelloneová, DETECTION OF POSSIBLE REASONS OF UNCONVINCING FINANCIAL PERFORMANCE OF CLUSTER ORGANIZATIONS, The 16th International Days of Statistics and Economics, Slaný, MELANDRIUM, ISBN: 978-80-87990-29-2, p. 162-175, 14 pages, [Online], 2022
 5. P. Bednářová, V. Hovorková Valentová, Brexit in Terms of External Macroeconomic Imbalances., International Relations 2021: Current issues of world economy and politics Proceedings of scientific works from the 22nd International Scientific Conference, Bratislava, University of Economics in Bratislava, Faculty of International Relations, p. 67-78, 12 pages, ISSN: 2585-9412, [Online], 2021
 6. M. Žižka, P. Rydvalová, M. Skála, E. Štichhauerová, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, D. Skrbková, Innovation and Performance Drivers of Business Clusters: An Empirical Study, Cham, Springer International Publishing, 1, ISBN: 978-3-030-79906-9, 232 pages, [Online], 2021
 7. T. Horáková, V. Hovorková Valentová, Knowledge Sharing Behaviour among University Students during Covid-19 Pandemic, Liberec Economic Forum 2021, Liberec, Technical University of Liberec Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, Czech Republic, Europe, ISBN: 978-80-7494-578-6, p. 365-374, 10 pages, [Online], 2021
 8. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Základy práce s programem STATGRAPHICS Centurion 18, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-550-2, 140 pages, 2020
 9. M. Žižka, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Evaluation of the Efficiency of Public Support for Cluster Organizations in the Czech Republic, DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, Berlin, Walter de Gruyter, 1, p. 299-319, 21 pages, ISSN: 1804-6746, n. 4, [Online], 2019
 10. M. Žižka, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, E. Štichhauerová, The Effect of Clusters on the Innovation Performance of Enterprises: Traditional vs New Industries, Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vilnius, Entrepreneurship and Sustainability Center, 1, p. 780-794, 15 pages, ISSN: 2345-0282, n. 4, [Online], 2018
 11. J. Mačí, V. Hovorková Valentová, Loan versus Bond Financing of Czech Companies and the influence of the Global Recession, Journal of Competitiveness, Zlín, Tomas Bata University in Zlin, 1, p. 72-88, 17 pages, ISSN: 1804-171X, n. 1, [Online], 2017
 12. P. Bednářová, V. Hovorková Valentová, The Development of External Macroeconomic Imbalances in the EU Countries, Proceedings of the International Scientific Conference Economic Policy in Global Environment, Havířov, Vysoká škola sociálně správní, 1, ISBN: 978-80-87291-20-7, p. 25-34, 10 pages, 2017
 13. Š. Laboutková, P. Bednářová, V. Hovorková Valentová, Economic Inequalities and the Level of Decentralization in European Countries: Cluster Analysis, Comparative Economic Research, Warsaw, DE GRUYTER OPEN, 1, p. 27-46, 20 pages, ISSN: 1508-2008, n. 4, [Online], 2016
 14. M. Žižka, V. Hovorková Valentová, L. Turčok, Performance Evaluation of Czech Innovative Companies: Data Envelopment Analysis Approach, International Journal of Strategic Property Management, Vilnius, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, 1, p. 427-438, 12 pages, ISSN: 1648-9179, n. 4, [Online], 2016
 15. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, The Determination of a Complex Summary of Statistical Methods for the Best Fitted Regression or Trend Function Selection, The 10th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings. September 8-10, 2016, Prague, Praha, Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2016, 1, ISBN: 978-80-87990-10-0, p. 594-604, 11 pages, [Online], 2016
 16. P. Bednářová, V. Hovorková Valentová, The Development of Macroeconomic Imbalances in European Countries in the Process of Integration., Majerova , I. and E. Kotlanova ( eds.). Proceedings of 14 th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries., Karviná, Silesian University, 1, ISBN: 978-80-7510-210-2, p. 44-53, 10 pages, [Online], 2016
 17. S. Vaitkevičius, V. Hovorková Valentová, E. Zakarevičiute, The Use of Cluster Analysis for Development of Categorical Factors in Exploratory Study: Facts and Findings from the Field Research, 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 2016. Conference Proceedings. September 6th - 9th, 2016, Liberec, Czech Republic, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-296-9, p. 869-874, 6 pages, [Online], 2016
 18. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Metody detekce odlehlých pozorování a jejich aplikace v praxi, Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové 3. a 4. února 2015. Sborník recenzovaných příspěvků. Díl I., Hradec Králové, Gaudeamus, 1, ISBN: 978-80-7435-546-2, p. 208-214, 7 pages, [Online], 2015
 19. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Treatment of the Data Files Which Do Not Meet Basic Conditions of Selected Statistical Method, The 9th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings., Slaný, Melandrium, 1, ISBN: 978-80-87990-06-3, p. 578-586, 9 pages, [Online], 2015
 20. P. Bednářová, V. Hovorková Valentová, Vývoj vnějších makroekonomických nerovnováh v evropských zemích v souvislosti s probíhajícími integračními procesy, Současná Evropa, Praha, VŠE, 1, p. 4-23, 20 pages, ISSN: 1804-1280, n. 2, [Online], 2015
 21. K. Gurinová, V. Hovorková Valentová, Problematika transformace hodnot slovní ordinální proměnné v souborech ekonomických ukazatelů, Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014, Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 4. a 5. února 2014, Sborník recenzovaných příspěvků, Díl I, Hradec Králové, Gaudeamus, 1, ISBN: 978-80-7435-366-6, p. 245;253, 2014
 22. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, The Question of Representativeness of the Sample Selected from the Specifically Defined Population, The 8th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings, September 11–13, 2014, Prague, Czech Republic, Slaný, MELANDRIUM, 1, ISBN: 978-80-87990-02-5, p. 477-484, 8 pages, 2014
 23. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Measurement of Skewness of the Economic Data Frequency Distribution, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 29;39, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2013
 24. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Praktická aplikace dvoustupňových náhodných výběrů v souboru obcí ČR, Hradecké ekonomické dny 2013, Ekonomický rozvoj a management regionů, sborník příspěvků, Hradec Králové, Gaudeamus, 1, ISBN: 978-80-7435-249-2, p. 154-161, 8 pages, 2013
 25. K. Gurinová, V. Hovorková Valentová, Skills of Students of the Technical University of Liberec to Use Selected Statistical Methods in Writing Their Final Theses, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 42;47, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2012
 26. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Advantages of Two-Stage Cluster Sampling when Carrying Out the Random Sampling from the Population of the Czech Republic, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 139-146, 8 pages, 2011
 27. H. Jáčová, V. Hovorková Valentová, J. Syrovátková, Are There Some Significant Branches for Profiling of Regions with Low Dynamics of Development?, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 63;72, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2010
 28. V. Hovorková Valentová, J. Rozkovec, Comparison of Approaches Leading to Course Credits Allocation Based on European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), Mathematical Methods in Economics 2010, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1, ISBN: 9788073942182, p. 268;272, 2010
 29. V. Hovorková Valentová, I. Nedomlelová, Education as a Determining Factor of Unemployment and Economic Development on a Regional Level, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 74;83, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2010
 30. I. Nedomlelová, V. Hovorková Valentová, Interaction of Educational Level And Factor of Unemployment in Economically Weak And Strong Municipalities in the Czech Republic, XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Bořetice 16.-18. června 2010. Sborník příspěvků, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 1, ISBN: 9788021052109, p. 101-108, 8 pages, 2010
 31. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Možnosti provedení náhodných výběrů z populace ČR za účelem zkoumání vývoje hospodářských ukazatelů, 2010
 32. H. Jáčová, V. Hovorková Valentová, J. Syrovátková, Socio-demografický průzkum důvodů úbytku obyvatelstva města Šluknova, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726652, 2010
 33. V. Hovorková Valentová, K. Gurinová, Ways How to Take Random Samples from a Population for the Needs of an Economic Indicators Analysis, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 53;62, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2010