Ing. Eliška Valentová, Ph.D.

Ing. Eliška Valentová, Ph.D. QR VCARD
e-mail:
eliska.valentova_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2431EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH07034

Publications

 1. P. Rydvalová, E. Valentová, N. Petrů, Vzdělávání v rodinných podnicích. Studie k průzkumu kvality rodinného podnikání., AMSP ČR (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18677583?backlink=dqz1f), 43 pages, [Online], 2022
 2. E. Jirásková, A Comparison of Location Factors Evaluation in the Secondary And Tertiary Sectors, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 46-56, 11 pages, ISSN: 1212-3609, n. 1, [Online], 2015
 3. E. Jirásková, Factors Affecting Investment Decisions in the Czech Republic, International Conference Hradec Economic Days 2015: Economic Development and Management of Regions (Vol. 4), Hradec Králové, Gaudeamus, 1, ISBN: 978-80-7435-549-3, p. 238-245, 8 pages, [Online], 2015
 4. E. Jirásková, Innovative activity in chosen branches of the tertiary sector in the Czech Republic, International Journal of Business and Economic Development, 1, p. 12-19, 8 pages, ISSN: 2051-8498, n. 1, 2015
 5. P. Rydvalová, I. Jáč, E. Valentová, E. Karhanová Horynová, M. Zbránková, Rodinné podnikání - zdroj rozvoje obcí, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-245-7, 205 pages, 2015
 6. E. Valentová, Vzájemné vazby mezi vybranými charakteristikami a obratem podniku rodinného typu, Acta Academica Karviniensia, Karviná, 1, p. 99-110, 12 pages, ISSN: 1212-415X, n. 3, 2015
 7. E. Jirásková, Analýza vzájemné závislosti mezi výší investic a vybranými ukazateli podnikatelského prostředí, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 5, ISBN: 978-80-87952-07-8, p. 1040-1048, 9 pages, 2014
 8. E. Jirásková, Competitiveness of the Region and Its Possible Influence on Location Decision-making Proces, International days of Statistics and Economics, Praha, Melandrium, 8, ISBN: 978-80-87990-02-5, p. 571-579, 9 pages, 2014
 9. E. Jirásková, Increase of Competitiveness of Regions by Improving Conditions for Industry and Services, Journal of Competitiveness, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1, p. 68;81, ISSN: 1804-171X, n. 1, 2013
 10. E. Jirásková, Klasifikace lokalizačních faktorů dle výsledků dotazníkového šetření, 2013
 11. E. Jirásková, Trendy v řízení lidských zdrojů, 2013
 12. E. Jirásková, Role měkkých lokalizačních faktorů při rozhodování o umístění ekonomického subjektu, 2012
 13. D. Myšáková, E. Jirásková, CSR aktivity Technické univerzity v Liberci, 2011
 14. E. Jirásková, Faktory lokalizace malých a středních podniků v České republice, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-782-6, 2011
 15. E. Jirásková, Lokalizační teorie a analýza vývoje lokalizačních faktorů, 2011
 16. E. Jirásková, Průběh počáteční fáze výzkumného projektu analyzujícího významnost lokalizačních faktorů firem, 2011
 17. D. Myšáková, E. Jirásková, Řízení podnikových investic v oblasti alternativních zdrojů energie, 2011
 18. E. Jirásková, M. Žižka, The Significance of Business Localization Factors in the Czech Republic, 2011
 19. E. Jirásková, D. Myšáková, Vývoj klasifikace ubytovacích zařízení v České republice, 2011
 20. E. Jirásková, Monetární politika a nápravná opatření centrálních bank v dobách největších finančních krizí, 2010