Ing. Eliška Valentová, Ph.D.

Ing. Eliška Valentová, Ph.D. QR VCARD
e-mail:
eliska.valentova_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2431EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH 07034

Publications

 1. M. Hlínová, E. Valentová, Tools to Support Effective Communication, Conflict Prevention and Conflict Resolution in Family Businesses, Proceedings of the 16th International Conference Liberec Economic Forum 2023, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-672-1, p. 305-312, 8 pages, 2023
 2. P. Rydvalová, E. Valentová, N. Petrů, Vzdělávání v rodinných podnicích. Studie k průzkumu kvality rodinného podnikání., AMSP ČR (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18677583?backlink=dqz1f), 43 pages, [Online], 2022
 3. E. Jirásková, A Comparison of Location Factors Evaluation in the Secondary And Tertiary Sectors, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 46-56, 11 pages, ISSN: 1212-3609, n. 1, [Online], 2015
 4. E. Jirásková, Factors Affecting Investment Decisions in the Czech Republic, International Conference Hradec Economic Days 2015: Economic Development and Management of Regions (Vol. 4), Hradec Králové, Gaudeamus, 1, ISBN: 978-80-7435-549-3, p. 238-245, 8 pages, [Online], 2015
 5. E. Jirásková, Innovative activity in chosen branches of the tertiary sector in the Czech Republic, International Journal of Business and Economic Development, 1, p. 12-19, 8 pages, ISSN: 2051-8498, n. 1, 2015
 6. P. Rydvalová, I. Jáč, E. Valentová, E. Karhanová Horynová, M. Hlínová, Rodinné podnikání - zdroj rozvoje obcí, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-245-7, 205 pages, 2015
 7. E. Valentová, Vzájemné vazby mezi vybranými charakteristikami a obratem podniku rodinného typu, Acta Academica Karviniensia, Karviná, 1, p. 99-110, 12 pages, ISSN: 1212-415X, n. 3, 2015
 8. E. Jirásková, Analýza vzájemné závislosti mezi výší investic a vybranými ukazateli podnikatelského prostředí, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 5, ISBN: 978-80-87952-07-8, p. 1040-1048, 9 pages, 2014
 9. E. Jirásková, Competitiveness of the Region and Its Possible Influence on Location Decision-making Proces, International days of Statistics and Economics, Praha, Melandrium, 8, ISBN: 978-80-87990-02-5, p. 571-579, 9 pages, 2014
 10. E. Jirásková, Increase of Competitiveness of Regions by Improving Conditions for Industry and Services, Journal of Competitiveness, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1, p. 68;81, ISSN: 1804-171X, n. 1, 2013
 11. E. Jirásková, Klasifikace lokalizačních faktorů dle výsledků dotazníkového šetření, 2013
 12. E. Jirásková, Trendy v řízení lidských zdrojů, 2013
 13. E. Jirásková, Role měkkých lokalizačních faktorů při rozhodování o umístění ekonomického subjektu, 2012
 14. D. Myšáková, E. Jirásková, CSR aktivity Technické univerzity v Liberci, 2011
 15. E. Jirásková, Faktory lokalizace malých a středních podniků v České republice, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-782-6, 2011
 16. E. Jirásková, Lokalizační teorie a analýza vývoje lokalizačních faktorů, 2011
 17. E. Jirásková, Průběh počáteční fáze výzkumného projektu analyzujícího významnost lokalizačních faktorů firem, 2011
 18. D. Myšáková, E. Jirásková, Řízení podnikových investic v oblasti alternativních zdrojů energie, 2011
 19. E. Jirásková, M. Žižka, The Significance of Business Localization Factors in the Czech Republic, 2011
 20. E. Jirásková, D. Myšáková, Vývoj klasifikace ubytovacích zařízení v České republice, 2011
 21. E. Jirásková, Monetární politika a nápravná opatření centrálních bank v dobách největších finančních krizí, 2010