Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2245Secretary of the DepartmentDepartment of Business Administration and ManagementH07039

Publications

 1. P. Rydvalová, M. Zbránková, Metodika hodnocení vitality rodinného podnikání, Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. Sborník z mezinárodní vědecké konference., ISBN: 978-80-7408-232-0, p. 32-33, 2 pages, [Online], 2021
 2. L. Míková, M. Zbránková, Environmental policy of mining and quarrying enterprises in the Czech Republic, 32 nd IBIMA Conference, Seville, International Business Information Management Association, 1, ISBN: 978-0-9998551-1-9, 10 pages, 2019
 3. L. Míková, M. Zbránková, Environmentální politika podniků zabývajících se těžbou a dobýváním v České republice – případová studie, Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 1, ISBN: 978-80-87952-27-6, 8 pages, 2019
 4. K. Maršíková, M. Zbránková, K. Tandlerová, V. Macháčková, M. Lungová, Grenzüberschreitende Berufsorientierung und Karriereberatung in der Euroregion Neiße-Nisa-Nysa, St. Marienthal, Stiftung IBZ St. Marienthal, 1, ISBN: 978-80-87988-02-2, 176 pages, [Online], 2019
 5. K. Maršíková, M. Zbránková, M. Lungová, V. Macháčková, K. Tandlerová, Přeshraniční profesní orientace a kariérové poradenství v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, Liberec, Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, 1, ISBN: 978-80-87988-01-5, 187 pages, 2019
 6. M. Zbránková, J. Vacek, Rodinné podnikání: Manažerský modul, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-371-3, 67 pages, 2017
 7. P. Rydvalová, I. Jáč, E. Karhanová Horynová, E. Štichhauerová, M. Zbránková, K. Antlová, N. Petrů, J. Vacek, Typologie a hodnocení vitality rodinného podnikání, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-352-2, 73 pages, [Online], 2017
 8. M. Zbránková, K. Maršíková, Úvod do managementu I., Liberec, Technická univerzita v Liberci, 3, ISBN: 978-80-7494-367-6, 131 pages, 2017
 9. P. Rydvalová, E. Karhanová Horynová, M. Zbránková, Family business as source of municipality development in the Czech Republic, Amfiteatru Economic, Bucharest, Academy of Economic Studies, p. 168-183, 16 pages, ISSN: 1582-9146, n. 41, 2016
 10. E. Šlaichová, E. Štichhauerová, M. Zbránková, Optimization of the Transportation Plan with a Multicriterial Programming Method, 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016 Conference Proceedings, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-296-9, p. 833-839, 7 pages, [Online], 2016
 11. L. Míková, E. Šlaichová, M. Zbránková, Výuka specializace Vybrané procesy podniku na EF TUL aneb na cestě od teorie k praxi, Perspektivy kvality, Praha, Česká společnost pro jakost, 1, p. 6-9, 4 pages, ISSN: 1805-6857, n. 2, 2016
 12. M. Zbránková, L. Míková, Zavádění dobrovolného nástroje čistší produkce při odstraňování ekologické zátěže, IX. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE DOKTORANDŮ A MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ, 1, ISBN: 9788075102140, p. 1-11, 11 pages, [Online], 2016
 13. K. Maršíková, M. Zbránková, E. Štichhauerová, V. Macháčková, E. Šlaichová, L. Hešnaurová, Audit firemní kultury ve společnosti Preciosa,a.s., Preciosa, a.s., 120 pages, 2015
 14. P. Rydvalová, I. Jáč, E. Valentová, E. Karhanová Horynová, M. Zbránková, Rodinné podnikání - zdroj rozvoje obcí, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-245-7, 205 pages, 2015
 15. E. Šlaichová, E. Štichhauerová, M. Zbránková, Use of linear programming method to constructing a model for reduction of emission in a selected company, Proceedings of the 33nd International Conference Mathematical Methods in Economics, Cheb, ZČU, 1, ISBN: 978-80-261-0539-8, p. 805-811, 7 pages, 2015
 16. K. Maršíková, M. Zbránková, Úvod do managementu I., Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7494-248-8, 2015
 17. M. Zbránková, Možnosti měření blahobytu společnosti, 2014
 18. M. Zbránková, Udržitelné podnikání, 2014
 19. M. Zbránková, L. Rozkydal, Udržitelné podnikání: Trojimperativ udržitelnosti, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 5, ISBN: 978-80-87952-07-8, p. neuvedeno, 8 pages, 2014
 20. M. Žižka, P. Rydvalová, J. Šmída, Z. Hubínka, M. Lungová, L. Sojková, I. Jáč, M. Zbránková, K. Severýnová Popková, Hospodářský rozvoj regionů, Praha, Kamil Mařík - Professional Publishing, 1, ISBN: 978-80-7431-131-4, 400 pages, 2013
 21. M. Zbránková, Metodika inovace předmětů se zaměřením na ekonomiku a management, 2013
 22. K. Maršíková, M. Zbránková, Úvod do managementu I, 2013
 23. I. Jáč, P. Rydvalová, M. Žižka, I. Nedomlelová, J. Šmída, H. Jáčová, M. Ortová, J. Syrovátková, J. Švihovský, L. Sojková, I. Lukášová, P. Řehořová, M. Zbránková, K. Maršíková, Jedinečnost obce v regionu, Praha, Professional Publishing, 1, ISBN: 9788074310386, 2010