Ing. Lucie Cádrová

Ing. Lucie Cádrová QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3848EmployeeDepartment of Environmental Chemistry

Publications

 1. J. Nosek, T. Pluhař, L. Cádrová, Instalace systému elektrické podpory Fe částic pro pilotní sanace na lokalitách Serpol a Zurzach, Photon Water Technology s.r.o., 15 pages, [Online], 2017
 2. M. Černík, K. Pešková, L. Cádrová, J. Nosek, K. Marková, Kompozitní Fe materiál pro in-situ sanaci s povrchovou modifikací detergentem MSJ, [Online], 2017
 3. J. Nosek, M. Černík, T. Pluhař, L. Cádrová, Dodání reaktivní směsi Fe částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, včetně systému podpory elektrickým polem – rok 2016, Aquatest a.s., 24 pages, 2016
 4. V. Antoš, L. Cádrová, J. Nosek, Reaktor pro laboratorní modelování sanace kontaminované vody, [Online], 2016
 5. J. Záruba, J. Uhlík, M. Černík, Š. Kvapilová, M. Brož, J. Franěk, M. Vaněček, J. Nosek, L. Jiříčková, Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymeru, [Online], 2016
 6. J. Nosek, L. Jiříčková, S. Waclawek, Š. Kvapilová, V. Antoš, Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole, [Online], 2015
 7. E. Kakosová, V. Antoš, L. Jiříčková, P. Hrabák, M. Černík, Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 1, ISBN: 978-80-86832-87-6, p. 11-15, 5 pages, 2015
 8. V. Antoš, E. Kakosová, L. Jiříčková, J. Nosek, Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI, Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 1, ISBN: 978-80-86832-85-2, p. 116-119, 4 pages, [Online], 2015
 9. J. Nosek, M. Černík, T. Pluhař, L. Jiříčková, Testování a dodání reaktivní směsi nulmocných železných částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, AQUATEST a.s., 13 pages, [Online], 2015
 10. S. Waclawek, J. Nosek, L. Jiříčková, V. Antoš, M. Černík, Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes, Ecological Chemistry and Engineering S, OPOLE, POLAND, SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 1, p. 577-587, 10 pages, ISSN: 1898-6196, n. 4, [Online], 2015
 11. J. Nosek, L. Jiříčková, Laboratorní ověření kombinované sanační metody nZVI-laktát, Dekonta a.s, 12 pages, [Online], 2014
 12. J. Nosek, L. Jiříčková, Laboratorní ověření účinnosti podpory reaktivity železných částic na podzemní vodě z lokality Písečná, AQUATEST a.s, 17 pages, [Online], 2014
 13. J. Nosek, T. Jiříček, P. Hrabák, S. Waclawek, L. Jiříčková, Laboratorní testy různých metod sanace pro lokalitu TESLA Jablonné, AQUATEST a.s, 39 pages, [Online], 2014
 14. J. Nosek, P. Nechanicky, L. Jiříčková, R. Šuráňová, Porovnání migračních vlastností nových typů železných nanočástic, 2014
 15. J. Nosek, L. Jiříčková, Provedení technických prací - podpoření injektovaného nZVI pomocí ss proudu v souvislosti s použitím patentu 304152. Monitoring vybraných parametrů a vyhodnocení, AQUATEST a.s, 8 pages, [Online], 2014
 16. M. Černík, L. Jiříčková, J. Nosek, J. Franěk, J. Záruba, M. Brož, M. Vaněček, Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerní pryskyřice, 2014
 17. J. Macháčková, L. Jiříčková, J. Nosek, P. Hrabák, Výzkum biotechnologie k odstranění chlorbenzenů a izomerů hexachlorcyklohexanu v důlní vodě, Aquatest a.s, 6 pages, [Online], 2014