Ing. Ivana Chramostová, Ph.D.

Ing. Ivana Chramostová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3878EmployeeDepartment of Grant SupportL 04011

Publications

  1. E. Stanková, I. Chramostová, J. Marková, Jak zní definice společensky odpovědného investování? Diskuze o SRI jako nové celosvětové investiční strategii, Finanční řízení podniků a finančních institucí, Ostrava, Vysoká škola báňská -- Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 978-80-248-2494-9, p. 468;474, 2011
  2. J. Marková, I. Chramostová, Projekt SGS: Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě, 2011
  3. M. Ortová, I. Chramostová, O. Žák, E. Stanková, D. Pur, M. Jansová, J. Marková, Společenská odpovědnost firem, aplikace ISO 26000 v Evropě, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-807-6, 2011
  4. M. Ortová, I. Chramostová, Applicability of The Upcoming ISO 26000 Standard in The Conditions of The Norwegian Economy, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 120;128, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2010
  5. I. Chramostová, M. Jansová, Srovnání CSR v Norsku a Spolkové republice Německo, 2010
  6. I. Chramostová, Novelizace mezinárodního účetního standardu IAS 16 (Pozemky, budovy, zařízení), 2009
  7. I. Chramostová, Současný vývoj a predikce výdajů na výzkum a vývoj v České republice a v jednotlivých krajích v letech 2000 - 2013, 2009