PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 5135EmployeeKatedra tělesné výchovy a sportu

Publications

 1. I. Šeflová, J. Vašíčková, L. Kalfiřt, A. Suchomel, Current Approaches to Motor Competence Assessment in School-Age Children, Physical Activity Review, CZESTOCHOWA, Projack, p. 39-50, 11 pages, ISSN: 2300-5076, n. 2, [Online], 2022
 2. I. Šeflová, Motor Competence Assessment of Czech School-Age Children: Lack of Movement or Developmental Coordination Disorder?, European Journal of Public Health, 1 pages, ISSN: 1101-1262, [Online], 2022
 3. I. Šeflová, Analýza diagnostických prostředků k hodnocení motorické kompetence v mladším školním věku, Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, p. 79-97, 19 pages, ISSN: 2533-7882, n. 2, [Online], 2021
 4. I. Šeflová, L. Kalfiřt, A. Suchomel, Current approaches to motor competence assessment in school-age children, Book of Abstracts 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education, Ústí nad Labem, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, ISBN: 978-80-7561-320-2, p. 63, 1 pages, [Online], 2021
 5. I. Šeflová, Identification of motor difficulties in school-age children, Abstract Book 5th Assembly of the International Motor Development Research Consortium, Artion, p. 146, 1 pages, [Online], 2021
 6. I. Šeflová, Identifying and supporting school-age children with motor competence deficits, Book of Abstracts 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education, Ústí nad Labem, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, ISBN: 978-80-7561-320-2, p. 46, 1 pages, [Online], 2021
 7. I. Šeflová, Motor competence estimation and identification of motor difficulties of school-age children, Medicina dello Sport, Torino, Edizioni Minerva Medica, p. 69, 1 pages, ISSN: 0025-7826, 2021
 8. I. Šeflová, Psychomotorika v pedagogické praxi, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-531-1, 86 pages, [Online], 2020
 9. I. Šeflová, L. Kalfiřt, J. Charousek, The assessment of movement competence in Czech school age children using BOT-2 test, Physical Activity Review, PPHU Projack, p. 56-63, 8 pages, ISSN: 2300-5076, n. 2, [Online], 2020
 10. I. Šeflová, L. Kalfiřt, K. Indráčková, Health consequences of movement competence estimation at czech school children, Medicina dello Sport, Torino, Edizioni Minerva Medica, p. 78, 1 pages, ISSN: 0025-7826, 2019
 11. I. Šeflová, L. Kalfiřt, The assessment of movement competence in Czech school age children using BOT 2 test, Book of abstracts of 2nd world congress Quality of Life in Interdisciplinary Approach, Czestochowa, Poland, PPHU Projack, ISBN: 978-83-934596-5-0, p. 44, 1 pages, [Online], 2019
 12. I. Šeflová, L. Kalfiřt, K. Indráčková, The assessment of movement competence using the Bruininks-Oseretsky test, second edition at Czech school children, Abstract book for the ISBNPA 2019 Annual Meeting in Prague, Praha, International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, ISBN: 978-1-7324011-1-2, p. 138, 1 pages, 2019
 13. I. Šeflová, L. Kalfiřt, K. Indráčková, The motor proficiency assessment using the Bruininks-Oseretsky test, second edition at czech school children, Book of Abstracts of the 24th Annual Congress of the European College of Sport Science, Praha, European College of Sport Science, ISBN: 978-3-9818414-2-8, p. 222-223, 2 pages, [Online], 2019
 14. I. Šeflová, The motor proficiency of Czech school children, Journal of Sports Medicine & Doping Studies, 8, p. 75-76, 2 pages, ISSN: 2161-0673, 2018
 15. I. Šeflová, E. Ďoubalová, L. Kalfiřt, R. Polnický, Trampolin Coordination Test in psychomotor diagnostics, Studia Sportiva, Brno, Faculty of Sports Studies, Masaryk University, p. 59-66, 8 pages, ISSN: 1802-7679, n. 1, [Online], 2018
 16. I. Šeflová, K. Indráčková, L. Kalfiřt, Use of the Bruininks-Oseretsky Test of motor proficiency, second edition in school practice, TRENDS in Sport Sciences, Poznań, University School of Physical Education, p. 195-199, 5 pages, ISSN: 2299-9590, n. 4, [Online], 2018
 17. I. Šeflová, L. Kalfiřt, K. Indráčková, Use of the Bruininks-Oseretsky Test of motor proficiency, second edition in school practice, Book of Abstracts, Ústí nad Labem, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, ISBN: 978-80-7561-143-7, 1 pages, [Online], 2018
 18. I. Šeflová, E. Ďoubalová, L. Kalfiřt, R. Polnický, Psychomotorická diagnostika u dětí školního věku, Kondičný tréning v roku 2017, Banská Bystrica, Univerzita Mateje Bela, ISBN: 978-80-8141-165-6, p. 196-201, 6 pages, 2017
 19. I. Šeflová, S. Jandová, THE DIAGNOSTICS POSSIBILITIES OF ANAEROBIC POWER AND CAPACITY BY USING THE PEDAR SYSTEM, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 5-12, 8 pages, ISSN: 1803-9782, n. 1, 2017
 20. I. Šeflová, S. Jandová, Možnosti diagnostiky anaerobních schopností systémem Pedar, Kondičný tréning v roku 2016. Slovenská asociácia kondičných trenérov, UMB Banská Bystrica, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Béla Banská Bystrica, ISBN: 978-80-8141-138-0, p. 116-121, 6 pages, 2016
 21. I. Šeflová, S. Jandová, The Influence of Changes of Body Composition Parameters in the Recovery Period, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, 9 pages, ISSN: 1803-9782, n. 1, [Online], 2016
 22. I. Šeflová, Ovlivnění parametrů tělesného složení v zotavných procesech, Studia Sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 1, 7 pages, ISSN: 1802-7679, n. 1, 2015