PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 5135EmployeeKatedra tělesné výchovy a sportu

Publications

 1. I. Šeflová, L. Doležalová, P. Jeřábek, K. Kuprová, J. Charousek, Rozvoj základních pohybových dovedností u dětí v mladším školním věku, Liberec, TUL, ISBN: 978-80-7494-644-8, 113 pages, [Online], 2023
 2. L. Rubín, A. Suchomel, K. Kuprová, J. Kupr, P. Čaplová, L. Doležalová, P. Vrchovecká, I. Šeflová, P. Jeřábek, J. Charousek, P. Bakalár, P. Čech, P. Ružbarský, Výzkum 100letých trendů tělesné zdatnosti u mládeže na území tehdejšího Československa: Design a metodika projektu, Tělesná kultura, Olomouc, ISSN: 1211-6521, 2023
 3. I. Šeflová, J. Vašíčková, L. Kalfiřt, A. Suchomel, Current Approaches to Motor Competence Assessment in School-Age Children, Physical Activity Review, CZESTOCHOWA, Projack, p. 39-50, 11 pages, ISSN: 2300-5076, n. 2, [Online], 2022
 4. I. Šeflová, L. Doležalová, L. Kalfiřt, Feasibility study on the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency Second Edition for Pre-school Aged Children, Book of Abstracts 3rd World Scientific Congress “Quality of Life in Interdisciplinary Approach”, Czestochowa, PPHU Projack, p. 49, 1 pages, [Online], 2022
 5. I. Šeflová, Motor Competence Assessment of Czech School-Age Children: Lack of Movement or Developmental Coordination Disorder?, EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, OXFORD, Oxford Univ Press, 1 pages, ISSN: 1101-1262, [Online], 2022
 6. I. Šeflová, Analýza diagnostických prostředků k hodnocení motorické kompetence v mladším školním věku, Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, p. 79-97, 19 pages, ISSN: 2533-7882, n. 2, [Online], 2021
 7. I. Šeflová, L. Kalfiřt, A. Suchomel, Current approaches to motor competence assessment in school-age children, Book of Abstracts 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education, Ústí nad Labem, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, ISBN: 978-80-7561-320-2, p. 63, 1 pages, [Online], 2021
 8. I. Šeflová, Identification of motor difficulties in school-age children, Abstract Book 5th Assembly of the International Motor Development Research Consortium, Artion, p. 146, 1 pages, [Online], 2021
 9. I. Šeflová, Identifying and supporting school-age children with motor competence deficits, Book of Abstracts 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education, Ústí nad Labem, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, ISBN: 978-80-7561-320-2, p. 46, 1 pages, [Online], 2021
 10. I. Šeflová, Motor competence estimation and identification of motor difficulties of school-age children, Medicina dello Sport, Torino, Edizioni Minerva Medica, p. 69, 1 pages, ISSN: 0025-7826, 2021
 11. I. Šeflová, Psychomotorika v pedagogické praxi, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-531-1, 86 pages, [Online], 2020
 12. I. Šeflová, L. Kalfiřt, J. Charousek, The assessment of movement competence in Czech school age children using BOT-2 test, Physical Activity Review, PPHU Projack, p. 56-63, 8 pages, ISSN: 2300-5076, n. 2, [Online], 2020
 13. I. Šeflová, L. Kalfiřt, K. Indráčková, Health consequences of movement competence estimation at czech school children, Medicina dello Sport, Torino, Edizioni Minerva Medica, p. 78, 1 pages, ISSN: 0025-7826, 2019
 14. I. Šeflová, L. Kalfiřt, The assessment of movement competence in Czech school age children using BOT 2 test, Book of abstracts of 2nd world congress Quality of Life in Interdisciplinary Approach, Czestochowa, Poland, PPHU Projack, ISBN: 978-83-934596-5-0, p. 44, 1 pages, [Online], 2019
 15. I. Šeflová, L. Kalfiřt, K. Indráčková, The assessment of movement competence using the Bruininks-Oseretsky test, second edition at Czech school children, Abstract book for the ISBNPA 2019 Annual Meeting in Prague, Praha, International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, ISBN: 978-1-7324011-1-2, p. 138, 1 pages, 2019
 16. I. Šeflová, L. Kalfiřt, K. Indráčková, The motor proficiency assessment using the Bruininks-Oseretsky test, second edition at czech school children, Book of Abstracts of the 24th Annual Congress of the European College of Sport Science, Praha, European College of Sport Science, ISBN: 978-3-9818414-2-8, p. 222-223, 2 pages, [Online], 2019
 17. I. Šeflová, The motor proficiency of Czech school children, Journal of Sports Medicine & Doping Studies, 8, p. 75-76, 2 pages, ISSN: 2161-0673, 2018
 18. I. Šeflová, E. Ďoubalová, L. Kalfiřt, R. Polnický, Trampolin Coordination Test in psychomotor diagnostics, Studia Sportiva, Brno, Faculty of Sports Studies, Masaryk University, p. 59-66, 8 pages, ISSN: 1802-7679, n. 1, [Online], 2018
 19. I. Šeflová, K. Indráčková, L. Kalfiřt, Use of the Bruininks-Oseretsky Test of motor proficiency, second edition in school practice, TRENDS in Sport Sciences, Poznań, University School of Physical Education, p. 195-199, 5 pages, ISSN: 2299-9590, n. 4, [Online], 2018
 20. I. Šeflová, L. Kalfiřt, K. Indráčková, Use of the Bruininks-Oseretsky Test of motor proficiency, second edition in school practice, Book of Abstracts, Ústí nad Labem, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, ISBN: 978-80-7561-143-7, 1 pages, [Online], 2018
 21. I. Šeflová, E. Ďoubalová, L. Kalfiřt, R. Polnický, Psychomotorická diagnostika u dětí školního věku, Kondičný tréning v roku 2017, Banská Bystrica, Univerzita Mateje Bela, ISBN: 978-80-8141-165-6, p. 196-201, 6 pages, 2017
 22. I. Šeflová, S. Jandová, THE DIAGNOSTICS POSSIBILITIES OF ANAEROBIC POWER AND CAPACITY BY USING THE PEDAR SYSTEM, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 5-12, 8 pages, ISSN: 1803-9782, n. 1, 2017
 23. I. Šeflová, S. Jandová, Možnosti diagnostiky anaerobních schopností systémem Pedar, Kondičný tréning v roku 2016. Slovenská asociácia kondičných trenérov, UMB Banská Bystrica, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Béla Banská Bystrica, ISBN: 978-80-8141-138-0, p. 116-121, 6 pages, 2016
 24. I. Šeflová, S. Jandová, The Influence of Changes of Body Composition Parameters in the Recovery Period, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, 9 pages, ISSN: 1803-9782, n. 1, [Online], 2016
 25. I. Šeflová, Ovlivnění parametrů tělesného složení v zotavných procesech, Studia Sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 1, 7 pages, ISSN: 1802-7679, n. 1, 2015