PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 5134EmployeeKatedra tělesné výchovy a sportu

Publications

 1. I. Šeflová, J. Chudoba, Psychomotorická diagnostika a intervenční přístupy v praxi pedagoga, TA ČR, 61 pages, 2024
 2. R. Srb, I. Šeflová, J. Chudoba, Software pro vyhodnocení testové baterie pro stanovení úrovně psychomotorického vývoje, 2024
 3. I. Šeflová, Diagnostika úrovně motorické kompetence pomocí testu „Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition“ v českém prostředí, Život ve zdraví 2022: výzkum a praxe. Sborník anotací příspěvků z konference konané 13.–14. října 2022, Brno, MUNI, ISBN: 978-80-280-0341-8, p. 55-57, 73 pages, [Online], 2023
 4. I. Šeflová, J. Patočka, J. Černohorský, J. Charousek, Possibilities of Using e-Bike Riding in Training and Primary Health Prevention, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham, ISBN: 978-3-031-31771-2, p. 78-81, 4 pages, [Online], 2023
 5. I. Šeflová, L. Knopová, P. Jeřábek, K. Kuprová, J. Charousek, Rozvoj základních pohybových dovedností u dětí v mladším školním věku, Liberec, TUL, ISBN: 978-80-7494-644-8, 113 pages, [Online], 2023
 6. L. Rubín, A. Suchomel, K. Kuprová, J. Kupr, P. Čaplová, L. Knopová, P. Vrchovecká, I. Šeflová, P. Jeřábek, J. Charousek, P. Bakalár, P. Čech, P. Ružbarský, Výzkum 100letých trendů tělesné zdatnosti u mládeže na území tehdejšího Československa: Design a metodika projektu, Tělesná kultura, Olomouc, p. 1-10, 10 pages, ISSN: 1211-6521, [Online], 2023
 7. I. Šeflová, Workshop psychomotorické diagnostiky a intervence pro pedagogy, 2023
 8. I. Šeflová, Workshop psychomotorika v praxi pedagoga pro studenty FP TUL, 2023
 9. I. Šeflová, J. Vašíčková, L. Kalfiřt, A. Suchomel, Current Approaches to Motor Competence Assessment in School-Age Children, Physical Activity Review, CZESTOCHOWA, Projack, p. 39-50, 11 pages, ISSN: 2300-5076, n. 2, [Online], 2022
 10. I. Šeflová, L. Doležalová, L. Kalfiřt, Feasibility study on the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency Second Edition for Pre-school Aged Children, Book of Abstracts 3rd World Scientific Congress “Quality of Life in Interdisciplinary Approach”, Czestochowa, PPHU Projack, p. 49, 1 pages, [Online], 2022
 11. I. Šeflová, Motor Competence Assessment of Czech School-Age Children: Lack of Movement or Developmental Coordination Disorder?, EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, OXFORD, Oxford Univ Press, 1 pages, ISSN: 1101-1262, [Online], 2022
 12. I. Šeflová, Analýza diagnostických prostředků k hodnocení motorické kompetence v mladším školním věku, Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, p. 79-97, 19 pages, ISSN: 2533-7882, n. 2, [Online], 2021
 13. I. Šeflová, L. Kalfiřt, A. Suchomel, Current approaches to motor competence assessment in school-age children, Book of Abstracts 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education, Ústí nad Labem, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, ISBN: 978-80-7561-320-2, p. 63, 1 pages, [Online], 2021
 14. I. Šeflová, Identification of motor difficulties in school-age children, Abstract Book 5th Assembly of the International Motor Development Research Consortium, Artion, p. 146, 1 pages, [Online], 2021
 15. I. Šeflová, Identifying and supporting school-age children with motor competence deficits, Book of Abstracts 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education, Ústí nad Labem, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, ISBN: 978-80-7561-320-2, p. 46, 1 pages, [Online], 2021
 16. I. Šeflová, Motor competence estimation and identification of motor difficulties of school-age children, Medicina dello Sport, Torino, Edizioni Minerva Medica, p. 69, 1 pages, ISSN: 0025-7826, 2021
 17. I. Šeflová, Psychomotorika v pedagogické praxi, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-531-1, 86 pages, [Online], 2020
 18. I. Šeflová, L. Kalfiřt, J. Charousek, The assessment of movement competence in Czech school age children using BOT-2 test, Physical Activity Review, PPHU Projack, p. 56-63, 8 pages, ISSN: 2300-5076, n. 2, [Online], 2020
 19. I. Šeflová, L. Kalfiřt, K. Indráčková, Health consequences of movement competence estimation at czech school children, Medicina dello Sport, Torino, Edizioni Minerva Medica, p. 78, 1 pages, ISSN: 0025-7826, 2019
 20. I. Šeflová, L. Kalfiřt, The assessment of movement competence in Czech school age children using BOT 2 test, Book of abstracts of 2nd world congress Quality of Life in Interdisciplinary Approach, Czestochowa, Poland, PPHU Projack, ISBN: 978-83-934596-5-0, p. 44, 1 pages, [Online], 2019
 21. I. Šeflová, L. Kalfiřt, K. Indráčková, The assessment of movement competence using the Bruininks-Oseretsky test, second edition at Czech school children, Abstract book for the ISBNPA 2019 Annual Meeting in Prague, Praha, International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, ISBN: 978-1-7324011-1-2, p. 138, 1 pages, 2019
 22. I. Šeflová, L. Kalfiřt, K. Indráčková, The motor proficiency assessment using the Bruininks-Oseretsky test, second edition at czech school children, Book of Abstracts of the 24th Annual Congress of the European College of Sport Science, Praha, European College of Sport Science, ISBN: 978-3-9818414-2-8, p. 222-223, 2 pages, [Online], 2019
 23. I. Šeflová, The motor proficiency of Czech school children, Journal of Sports Medicine & Doping Studies, 8, p. 75-76, 2 pages, ISSN: 2161-0673, 2018
 24. I. Šeflová, E. Ďoubalová, L. Kalfiřt, R. Polnický, Trampolin Coordination Test in psychomotor diagnostics, Studia Sportiva, Brno, Faculty of Sports Studies, Masaryk University, p. 59-66, 8 pages, ISSN: 1802-7679, n. 1, [Online], 2018
 25. I. Šeflová, K. Indráčková, L. Kalfiřt, Use of the Bruininks-Oseretsky Test of motor proficiency, second edition in school practice, TRENDS in Sport Sciences, Poznań, University School of Physical Education, p. 195-199, 5 pages, ISSN: 2299-9590, n. 4, [Online], 2018
 26. I. Šeflová, L. Kalfiřt, K. Indráčková, Use of the Bruininks-Oseretsky Test of motor proficiency, second edition in school practice, Book of Abstracts, Ústí nad Labem, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, ISBN: 978-80-7561-143-7, 1 pages, [Online], 2018
 27. I. Šeflová, E. Ďoubalová, L. Kalfiřt, R. Polnický, Psychomotorická diagnostika u dětí školního věku, Kondičný tréning v roku 2017, Banská Bystrica, Univerzita Mateje Bela, ISBN: 978-80-8141-165-6, p. 196-201, 6 pages, 2017
 28. I. Šeflová, S. Jandová, THE DIAGNOSTICS POSSIBILITIES OF ANAEROBIC POWER AND CAPACITY BY USING THE PEDAR SYSTEM, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 5-12, 8 pages, ISSN: 1803-9782, n. 1, 2017
 29. I. Šeflová, S. Jandová, Možnosti diagnostiky anaerobních schopností systémem Pedar, Kondičný tréning v roku 2016. Slovenská asociácia kondičných trenérov, UMB Banská Bystrica, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Béla Banská Bystrica, ISBN: 978-80-8141-138-0, p. 116-121, 6 pages, 2016
 30. I. Šeflová, S. Jandová, The Influence of Changes of Body Composition Parameters in the Recovery Period, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, 9 pages, ISSN: 1803-9782, n. 1, [Online], 2016
 31. I. Šeflová, Ovlivnění parametrů tělesného složení v zotavných procesech, Studia Sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 1, 7 pages, ISSN: 1802-7679, n. 1, 2015