kontakt.tul.cz

Mgr. Marie Czinnerová

Mgr. Marie Czinnerová QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3874EmployeeDepartment of Applied Biology

Publications

  1. M. Czinnerová, O. Vološčuková, K. Marková, A. Ševců, M. Černík, J. Nosek, Combining nanoscale zero-valent iron with electrokinetic treatment for remediation of chlorinated ethenes and promoting biodegradation: A long-term field study, Water Research, 1, 9 pages, ISSN: 0043-1354, [Online], 2020
  2. M. Czinnerová, N. Nguyen, J. Němeček, K. Mackenzie, C. Boothman, J. Lloyd, T. Laszlo, R. Špánek, M. Černík, A. Ševců, In situ pilot application of nZVI embedded in activated carbon for remediation of chlorinated ethene-contaminated groundwater: effect on microbial communities., Environmental Sciences Europe, Springer Open, 1, 15 pages, ISSN: 2190-4707, n. 1, [Online], 2020
  3. P. Hrabák, M. Czinnerová, A. Ševců, E. Kakosová, Biodegradation of High Concentration of Aliphatic Hydrocarbons in Soil from a Petroleum Refinery: Implications for Applicability of New Actinobacterial Strains, Applied Sciences-Basel, 1, 12 pages, ISSN: 2076-3417, n. 10, [Online], 2018
  4. P. Hrabák, M. Černík, V. Novotný, M. Czinnerová, E. Kakosová, Effects of various chemical oxidation agents on soil microbial communities, Chemical Engineering Journal, LAUSANNE, SWITZERLAND, ELSEVIER SCIENCE SA, p. 257-265, 9 pages, ISSN: 1385-8947, [Online], 2017
  5. I. Dolinová, M. Czinnerová, L. Dvořák, V. Stejskal, A. Ševců, M. Černík, Dynamics of organohalide-respiring bacteria and their genes following in-situ chemical oxidation of chlorinated ethenes and biostimulation, Chemosphere, 1, p. 276-285, 10 pages, ISSN: 0045-6535, n. 8, [Online], 2016
  6. E. Kakosová, M. Czinnerová, P. Hrabák, M. Černík, J. Trögl, J. Popelka, P. Kuráň, E. Filuzstková, T. Matějíčková, A. Břečková, Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities, VIII MOSCOW INTERNATIONAL CONGRESS, BIOTECHNOLOGY: "STATE OF THE ART AND PROSPECT OF DEVELOPMENT, Moskva, Moskva, 1, p. 323-324, 2 pages, ISSN: 2312-640X, [Online], 2015
  7. E. Kakosová, P. Hrabák, M. Czinnerová, V. Novotný, M. Černík, J. Trögl, J. Popelka, P. Kuráň, E. Filuzstková, T. Matějíčková, L. Zoubková, L. Vrtoch, Vliv chemické oxidace na půdní společenstvo a odbourání alifatických uhlovodíků z kontaminované zeminy, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o., 1, ISBN: 978-80-86832-87-6, p. 150-152, 3 pages, 2015
  8. I. Dolinová, M. Czinnerová, A. Ševců, T. Lederer, Nanofibre Biomass Carriers as a Valuable Tool for Analysis of Microbial Community At Polluted Locality, Biotech 2014 & 6th Czech - Swiss Symposium with Exhibition, Institute of Chemical Technology, 1, ISBN: 978-80-7080-887-0, p. 212-213, 2 pages, [Online], 2014
  9. M. Czinnerová, A. Ševců, I. Dolinová, M. Votrubová, Remediation of Chlorinated Ethenes Using Reactive Iron Barrier and Its Impact on Indigenous Bacteria, 4th International Conference on Environmental Pollution and Remediation, Ottawa, International ASET Inc, 1, ISBN: 978-1-927877-07-4, p. „172/1“-„172/4“, 4 pages, [Online], 2014