Mgr. Milena Johnová

Mgr. Milena Johnová QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3668EmployeeDepartment of Environmental TechnologyL02015

Publications

  1. L. Dvořák, M. Johnová, R. Fabiánová, J. Křivánková, D. Vilím, M. Maršík, Inovativní čistící protokoly vhodné pro regeneraci filtračních membrán (včetně způsobů jejich aplikace), 2022
  2. M. Johnová, R. Fabiánová, J. Křivánková, M. Maršík, L. Dvořák, D. Vilím, Komparativní studie čistících protokolů membrán aplikovaných na ČOV, Zborník prednášok a posterov 12. bienálnej konferencie s mezinárodnou účasťou Odpadové vody 2022, p. 89-93, 5 pages, 2022
  3. D. Vilím, P. Dobiáš, J. Křivánková, L. Dvořák, M. Johnová, R. Fabiánová, Mobilní energeticky nezávislá jednotka úpravny pitné vody, [Online], 2022
  4. J. Křivánková, M. Maršík, Ž. Ťopková, L. Dvořák, M. Johnová, Mobilní jednotka pro čištění membrán, [Online], 2022
  5. M. Johnová, L. Dvořák, M. Komárek, R. Fabiánová, Soubor pokročilých nanovlákenných nosičů biomasy, 2022
  6. M. Johnová, L. Novák, T. Lederer, L. Novák, Optimalizace metody pro hodnocení zastoupení nocardioformních mikroorganismů v aktivovaném kalu a pěně, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021, ISBN: 978-80-11-00385-2, p. 492-495, 4 pages, 2021
  7. M. Johnová, L. Dvořák, M. Komárek, R. Fabiánová, Soubor nanovlákenných nosičů biomasy, 2021
  8. M. Nechanická, M. Johnová, L. Dvořák, Intenzifikace biologického čištění skládkových vod nanovlákennými nosiči, „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference, Brno, 1, ISBN: 978-80-270-8323-7, p. 1-8, 8 pages, [Online], 2020
  9. J. Křivánková, D. Vilím, L. Dvořák, M. Johnová, Variabilní membránová jednotka pro čištění obtížně biologicky čistitelných odpadních vod, [Online], 2019