Mgr. Milena Johnová

Mgr. Milena Johnová QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3668EmployeeDepartment of Environmental TechnologyL 02015

Publications

  1. L. Dvořák, M. Johnová, R. Novotná Fabiánová, J. Křivánková, D. Vilím, M. Maršík, Inovativní čistící protokoly vhodné pro regeneraci filtračních membrán (včetně způsobů jejich aplikace), 2022
  2. M. Johnová, R. Novotná Fabiánová, J. Křivánková, M. Maršík, L. Dvořák, D. Vilím, Komparativní studie čistících protokolů membrán aplikovaných na ČOV, Zborník prednášok a posterov 12. bienálnej konferencie s mezinárodnou účasťou Odpadové vody 2022, p. 89-93, 5 pages, 2022
  3. D. Vilím, P. Dobiáš, J. Křivánková, L. Dvořák, M. Johnová, R. Novotná Fabiánová, Mobilní energeticky nezávislá jednotka úpravny pitné vody, [Online], 2022
  4. J. Křivánková, M. Maršík, Ž. Ťopková, L. Dvořák, M. Johnová, Mobilní jednotka pro čištění membrán, [Online], 2022
  5. M. Johnová, L. Dvořák, M. Komárek, R. Novotná Fabiánová, Soubor pokročilých nanovlákenných nosičů biomasy, 2022
  6. M. Johnová, L. Novák, T. Lederer, L. Novák, Optimalizace metody pro hodnocení zastoupení nocardioformních mikroorganismů v aktivovaném kalu a pěně, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021, ISBN: 978-80-11-00385-2, p. 492-495, 4 pages, 2021
  7. M. Johnová, L. Dvořák, M. Komárek, R. Novotná Fabiánová, Soubor nanovlákenných nosičů biomasy, 2021
  8. M. Nechanická, M. Johnová, L. Dvořák, Intenzifikace biologického čištění skládkových vod nanovlákennými nosiči, „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference, Brno, 1, ISBN: 978-80-270-8323-7, p. 1-8, 8 pages, [Online], 2020
  9. J. Křivánková, D. Vilím, L. Dvořák, M. Johnová, Variabilní membránová jednotka pro čištění obtížně biologicky čistitelných odpadních vod, [Online], 2019