Ing. Martin Stuchlík

Ing. Martin Stuchlík QR VCARD
e-mail:
martin.stuchlik_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3417EmployeeDepartment of ChemistryL 02018
+420 48535 3417EmployeeDepartment of NanochemistryL 02018

Publications

 1. D. Tetour, M. Novotná, J. Tatýrek, V. Máková, M. Stuchlík, C. Hobbs, M. Řezanka, M. Müllerová, V. Setnička, K. Dobšíková, J. Hodačová, Preparations of spherical nanoparticles of chiral Cinchona alkaloid-based bridged silsesquioxanes and their use in heterogeneous catalysis of enantioselective reactions, Nanoscale, Londýn, The Royal Society of Chemistry, p. 6696-6707, 12 pages, ISSN: 2040-3364, n. 13, [Online], 2024
 2. K. Havlíčková, E. Kuželová Košťáková, M. Lisnenko, Š. Hauzerová, M. Stuchlík, S. Vrchovecká, L. Vištejnová, J. Moláček, D. Lukáš, R. Procházková, J. Horáková, Š. Jakůbková, B. Heczková, V. Jenčová, The Impacts of the Sterilization Method and the Electrospinning Conditions of Nanofibrous Biodegradable Layers on Their Degradation and Hemocompatibility Behavior, Polymers, Basel, MDPI, 32 pages, ISSN: 2073-4360, n. 8, [Online], 2024
 3. Y. Wang, M. Khan, S. Li, J. Novotná, M. Viková, M. Stuchlík, M. Venkataraman, J. Militký, M. Petrů, A novel approach to fabricate durable superhydrophobic and UV protective cotton fabrics using fly ash and graphene nanoplatelets, Cellulose, DORDRECHT, Springer, p. 9175-9190, 16 pages, ISSN: 0969-0239, n. 14, [Online], 2023
 4. E. Kuželová Košťáková, M. Kozlovská, A. Benediková, Š. Hauzerová, V. Jenčová, M. Stuchlík, P. Otáhal, F. Komers, R. Knížek, J. Müllerová, P. Kejzlar, D. Lukáš, Electrospun Polyvinyl Butyral Nanofibers Loaded with Bismuth Oxide Nanoparticles for X-ray Shielding, ACS Applied Nano Materials, Washington, DC, American Chemical Society, p. 5242 - 5254, 13 pages, ISSN: 2574-0970, n. 7, [Online], 2023
 5. K. Yang, M. Venkataraman, J. Wiener, X. Zhang, M. Stuchlík, G. Zhu, J. Yao, J. Militký, Crystallization mechanism of micro flake Cu particle-filled poly(ethylene glycol) composites, Thermochimica Acta, AMSTERDAM, Elsevier BV, 17 pages, ISSN: 0040-6031, n. 179172, [Online], 2022
 6. M. Rysová, H. Tománková, Š. Hauzerová, M. Schaabová, P. Kejzlar, M. Stuchlík, A. Ševců, Electrospun Silica Nanofibres as Multifunctional Substrate for Regenerative Medicine and Drug Delivery, 2022
 7. M. Stuchlík, B. Antošová, D. Pilnaj, Z. Kozlíček, K. Ivan, Lignite as an ammonia sorbent and stimulator of plant biological activity, 2022
 8. M. Ahmed, J. Hrůza, M. Stuchlík, V. Antoš, J. Müllerová, M. Řezanka, Corrigendum to “Revisiting the polyvinylidene fluoride heterogeneous alkaline reaction mechanism in propan-2-ol: An additional hydrogenation step” [Eur. Polym. J. 156 (2021) 110605], European Polymer Journal, OXFORD, Elsevier, 1 pages, ISSN: 0014-3057, [Online], 2021
 9. Q. Peng, K. Yang, M. Venkataraman, X. Tan, X. Xiong, J. Novotná, J. Karpíšková, J. Hrůza, M. Stuchlík, J. Militký, Preparation of electrosprayed composite coated microporous filter for particulate matter capture, Nano select, Wiley, p. 555-566, 12 pages, ISSN: 2688-4011, n. 3, [Online], 2021
 10. A. Benediková, J. Grégr, M. Stuchlík, P. Kejzlar, M. Kozlovská, E. Kuželová Košťáková, Production And Analysis of Electrospun Materials Containing Oxidic Nanoparticles, 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2020), Ostrava, Tanger Ltd., ISBN: 978-80-87294-98-7, p. 116-121, 6 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2021
 11. M. Ahmed, J. Hrůza, M. Stuchlík, V. Antoš, J. Müllerová, M. Řezanka, Revisiting the polyvinylidene fluoride heterogeneous alkaline reaction mechanism in propan-2-ol: An additional hydrogenation step, European Polymer Journal, 1, 6 pages, ISSN: 0014-3057, [Online], 2021
 12. J. Lukášek, Š. Hauzerová, K. Havlíčková, K. Strnadová, K. Mašek, M. Stuchlík, I. Stibor, V. Jenčová, M. Řezanka, Cyclodextrin-polypyrrole coatings of scaffolds for tissue engineering, Polymers, 1, 11 pages, ISSN: 2073-4360, n. 3, [Online], 2019
 13. D. Silvestri, S. Waclawek, B. Sobel, R. Torres Mendieta, V. Novotný, N. Nguyen, A. Ševců, V. Vellora Thekkae Padil, J. Müllerová, M. Stuchlík, M. Petrangeli Papini, M. Černík, R. Varma, A poly(3-hydroxybutyrate)-chitosan polymer conjugate for the synthesis of safer gold nanoparticles and their applications, Green Chemistry, Royal Society of Chemistry, 1, p. 4975-4982, 8 pages, ISSN: 1463-9262, n. 21, [Online], 2018
 14. E. Kuželová Košťáková, J. Chvojka, S. Nevyhoštěný, B. Valapková, M. Stuchlík, M. Stuchlík, J. Grégr, Composite Electrospun Fibrous Structures by Different Fiber Generators, NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, TANGER, 1, ISBN: 978-80-87294-81-9, p. 75-81, 3 pages, [Online], 2018
 15. O. Seibert, S. Nevyhoštěný, M. Stuchlík, P. Kejzlar, J. Grégr, Green Synthesis of Iron Oxide Nanoparticle, (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application., Ostrava, TANGER Ltd., 1, ISBN: 9788087294819, p. 685-691, 7 pages, [Online], 2018
 16. M. Stuchlík, Š. Kvapilová, T. Pluhař, M. Milický, K. Sosna, M. Vaněček, Materiál pro výplň mezikruží mezi stěnou geotermálního vrtu a potrubím geotermální sondy, a vodná suspenze tohoto materiálu, [Online], 2018
 17. S. Samal, M. Stuchlík, I. Petríková, Thermal behavior of flax and jute reinforced in matrix acrylic composite, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, SPRINGER, 2, p. 1035-1040, 6 pages, ISSN: 1388-6150, n. 2, [Online], 2018
 18. M. Martinek, S. Swar, V. Zajícová, L. Voleský, L. Blažková, J. Müllerová, M. Stuchlík, M. Řezanka, I. Stibor, Pre-treatment of polyethylene terephthalate by Grignard reagents for high quality polypyrrole coatings and for altering the hydrophobicity, Chemical Papers, Springer Nature, 1, p. 2403-2415, 13 pages, ISSN: 0366-6352, n. 12, [Online], 2017
 19. E. Kudlek, D. Silvestri, S. Waclawek, V. Vellora Thekkae Padil, M. Stuchlík, L. Voleský, P. Kejzlar, M. Černík, TiO2 immobilised on biopolymer nanofibers for the removal of bisphenol A and diclofenac from water, Ecological Chemistry and Engineering S, Opole, Poland, p. 417-429, 13 pages, ISSN: 1898-6196, n. 3, [Online], 2017
 20. V. Antoš, P. Hrabák, M. Komárek, M. Stuchlík, Polyetherimide nanofibres as sorbents for organochlorinated pesticides determination, Journal of Nanomaterials, Hindawi, 11 pages, ISSN: 1687-4110, [Online], 2016
 21. F. Yalcinkaya, B. Yalcinkaya, A. Pazourek, J. Müllerová, M. Stuchlík, J. Maryška, Surface Modification of Electrospun PVDF/PAN Nanofibrous Layers by Low Vacuum Plasma Treatment, International Journal of Polymer Science, New York, HINDAWI PUBLISHING CORP, 1, p. 1-9, 9 pages, ISSN: 1687-9430, n. 9, [Online], 2016
 22. V. Antoš, P. Hrabák, M. Komárek, J. Bobek, M. Stuchlík, Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents, NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, spol. s.r.o., 2015, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 282-286, 5 pages, [Online], 2015
 23. V. Vellora Thekkae Padil, M. Stuchlík, M. Černík, Plasma modified nanofibres based on gum kondagogu and their use for collection of nanoparticulate silver, gold and platinum, Carbohydrate Polymers, OXON, ELSEVIER SCI LTD, 1, p. 468-476, 9 pages, ISSN: 0144-8617, n. 5, [Online], 2015
 24. N. Patra, L. Martinová, M. Stuchlík, M. Černík, Structure–property relationships in Sterculia urens/polyvinyl alcohol electrospun composite nanofibres, Carbohydrate Polymers, Oxone, ELSEVIER SCI LTD, 1, p. 69-73, 5 pages, ISSN: 0144-8617, n. 20 April 2015, [Online], 2015