Department of Nanochemistry

LineNameDepartment

Section Manager

+420 48535 3445doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.Department of Nanochemistry

Employee

+420 48535 3863 Mohamed Magdi Mohamed AhmedDepartment of Nanochemistry
+420 48535 3863 Christopher James HobbsDepartment of Nanochemistry
+420 48535 3863Ing. Petra KarmazínováDepartment of Nanochemistry
+420 48535 3863Ing. Johana KulhánkováDepartment of Nanochemistry
+420 48535 3445doc. Mgr. Veronika Máková, Ph.D.Department of Nanochemistry
+420 48535 3417Mgr. Jana MelicheríkováDepartment of Nanochemistry
+420 48535 3417Ing. Jana Müllerová, Ph.D.Department of Nanochemistry
+420 48535 3445Ing. Mgr. Barbora Nikendey Holubová, Ph.D.Department of Nanochemistry
+420 48535 3417Ing. Martin StuchlíkDepartment of Nanochemistry
+420 48535 3445Mgr. Jana Štěpánová, Ph.D.Department of Nanochemistry

Others

+420 48535 3899 Laboratoř nanochemie Department of Nanochemistry
+420 48535 3851 Nukleární magnetická rezonance Department of Nanochemistry