Ing. Martina Ryvolová, Ph.D.

Ing. Martina Ryvolová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3829EmployeeDepartment of Machinery ConstructionL 03004

Publications

 1. V. Růžek, L. Svobodová, T. Bakalova, M. Ryvolová, Antimicrobial Activity of Geopolymers with Metal Microparticle Additive, NANOCON 2022, Brno, TANGER Ltd., ISBN: 978-80-88365-09-9, p. 97-102, 6 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2023
 2. L. Ševčík, M. Ryvolová, Design of Load Carrier Composite Reinforcement of Zero Generation of an Electric Car Frame, Proceedings of the 61st International Conference of Machine Design Departments, ISBN: 978-94-6463-182-1, 7 pages, ISSN: 2589-4943, [Online], 2023
 3. M. Ryvolová, T. Bakalova, Mechanical Behavior of a Geopolymer Composite System with 3D Fibre Reinforcement, EAN 2022, 60th Annual Conference on Experimental Analysis, Prague, Faculty of Mechanical Engineering CTU ​​​​​​in Prague, ISBN: 978-80-01-07010-9, p. 120-122, 3 pages, [Online], 2023
 4. M. Ryvolová, T. Bakalova, L. Svobodová, Studium degradace skleněných vláken v zásaditém prostředí metodami obrazové analýzy, Jemná mechanika a optika, Olomouc, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., p. 31-37, 7 pages, ISSN: 0447-6441, n. 2, [Online], 2023
 5. V. Růžek, M. Krafka, T. Bakalova, M. Ryvolová, Tribological analysis of geopolymers coated with modified epoxy coatings and after plasma treatment, 32nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, TANGER Ltd., ISBN: 978-80-88365-12-9, p. 392-401, 10 pages, ISSN: 2694-9296, [Online], 2023
 6. V. Růžek, M. Krafka, T. Bakalova, M. Ryvolová, Tribologická analýza geopolymerů upravených pomocí modifikovaných epoxidových nátěrů a po plazmatické úpravě, Jemná mechanika a optika, Olomouc, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., p. 147-151, 5 pages, ISSN: 0447-6441, n. 7-8, [Online], 2023
 7. B. Kolčavová Sirková, I. Lenfeldová, K. Havlíček, M. Ryvolová, M. Vyšanská, T. Lederer, P. Jirásková, Warp knitted spacer microfiber biomass carrier for wastewater treatment, Journal of Industrial Textiles, Thousand Oaks, SAGE Publications Ltd, 15 pages, ISSN: 1528-0837, [Online], 2023
 8. V. Růžek, T. Bakalova, M. Ryvolová, Hydrofobní ochrana geopolymerů a pískovce, Jemná mechanika a optika, Olomouc, Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, p. 225-230, 6 pages, ISSN: 0447-6441, n. 10, [Online], 2022
 9. V. Růžek, T. Bakalova, M. Ryvolová, Hydrophobic protection of geopolymers and sandstone, Technological forum 2022, Praha, p. 196-206, 11 pages, [Online], 2022
 10. M. Ryvolová, T. Bakalova, Influence of Atmospheric Plasma on Mechanical Strength Fiber Reinforced Geopolymer Composite, (2022) EAN 2021 - 59th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers, Praha, Czech Technical University, ISBN: 978-80-01-06885-4, p. 197-201, 5 pages, [Online], 2022
 11. S. Petrík, H. Křížová, M. Mazač, M. Ryvolová, M. Amrich, P. Daněk, Kompozitní struktura (demonstrátor) se zabudovanými vodivými kompozitními páskami (VKP), 2022
 12. T. Lederer, K. Havlíček, B. Kolčavová Sirková, I. Lenfeldová, M. Ryvolová, Textilní nosič biomasy, [Online], 2022
 13. M. Ryvolová, M. Mazač, The composite component with self-detection of damage, EAN 2022 - 60th Annual Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Extended Abstracts, Praha, CTU Prague, ISBN: 978-80-01-07010-9, p. 90-92, 2 pages, [Online], 2022
 14. M. Ryvolová, L. Svobodová, T. Bakalova, Validation of an Image Analysis Method for Evaluating the Chemical Resistance of Glass Fibers to Alkaline Environments, Materials, Basel, MDPI, 1, 17 pages, ISSN: 1996-1944, n. 1, [Online], 2022
 15. J. Mlýnek, M. Petrů, M. Ryvolová, S. Rahimian Koloor, Winding optimization of composite frame by dry fiber rovings, Journal of Industrial Textiles, Thousand Oaks, SAGE Publications Ltd, 26 pages, ISSN: 1528-0837, [Online], 2022
 16. S. Palanisamy, A. Ali, M. Ryvolová, V. Tunáková, J. Militký, An analysis of the carbon preforms for electromagnetic shielding, [Online], 2021
 17. M. Petrů, T. Martinec, L. Ševčík, M. Ryvolová, P. Srb, M. Mazač, M. Noman, S. Rahimian Koloor, J. Militký, Funkční vzorek nosného prvku rámové konstrukce, 2021
 18. M. Ryvolová, T. Bakalova, Influence of atmospheric plasma on mechanical strength fiber reinforced geopolymer composite, 2021
 19. M. Ryvolová, L. Svobodová, T. Bakalova, L. Voleský, Influence of basic environment of geopolymer composites on degradation rates of E and AR type glass fibers, Manufacturing Technology, Usti nad Labem, Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, p. 246-253, 8 pages, ISSN: 1213-2489, n. 2, [Online], 2021
 20. M. Ryvolová, T. Bakalova, Vliv atmosférického plazmatu na adhezi mezi vlákny a matricí v geopolymerních kompozitech, Jemná mechanika a optika, Olomouc, Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, p. 249-253, 5 pages, ISSN: 0447-6441, n. 10, [Online], 2021
 21. M. Ryvolová, J. Vosáhlo, Basalt reinforced plastic-development and modeling of part, Material Science Forum, Trans Tech Publications Ltd, 1, p. 115-124, 10 pages, ISSN: 0255-5476, n. 2020, [Online], 2020
 22. M. Ryvolová, J. Vosáhlo, Determination of Mechanical Properties of FRP by Bending Test, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Switzerland, Springer International Publishing, 1, ISBN: 978-303033145-0, p. 581-587, 7 pages, ISSN: 2195-4356, [Online], 2020
 23. P. Srb, M. Ryvolová, Dynamic Analysis of Carbon Woven Reinforced Epoxy Matrix Composites Used for Parts of Electric Vehicles, Experimental Stress Analysis - 58th International Scientific Conference, EAN 2020, Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, 1, ISBN: 978-802484451-0, p. 471-475, 5 pages, 2020
 24. L. Svobodová, T. Bakalova, V. Tunáková, H. Chi, M. Ryvolová, A. Kavánová, L. Voleský, Geopolymers with Carbon Or Basalt Grids And Incorporated Mgo Nanoparticles for Shielding Electromagnetic Radiation, Proceedings 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, Ostrava, Tanger, Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-95-6, p. 73-79, 7 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2020
 25. M. Petrů, P. Jandura, J. Vosáhlo, J. Sieratovski, M. Ryvolová, I. Mašín, O. Novák, Prototyp odlehčené palety s kompozitními prvky za účelem snižování hmotnosti a redukce uhlíkové stopy vlivem přepravy, 2020
 26. M. Ryvolová, M. Škodová, P. Louda, L. Voleský, Studium degradace skleněných vláken v zásaditém prostředí pomocí zobrazovacích metod, Jemná mechanika a optika, olomouc, FZU AV ČR, p. 98-102, 5 pages, ISSN: 0447-6441, n. 4, [Online], 2020
 27. M. Ryvolová, T. Bakalova, L. Svobodová, Study of Degradation of Carbon and Basalt Fibres in Alkaline Environment, EAN 2020 58th conference on experimental stress analysis, Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, ISBN: 978-80-248-4451-0, p. 438-445, 8 pages, [Online], 2020
 28. M. Ryvolová, J. Vosáhlo, Comparison of mechanical properties of woven carbon reinforcements, Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings, Czech Society for Mechanics, 1, ISBN: 978-802145766-9, p. 450-454, 5 pages, 2019
 29. M. Ryvolová, The Effect of Moisture on the Mechanical Properties of Flax Prepreg, PROCEEDING OF 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2019, Praha, Czech University of Life Sciences, 1, ISBN: 978-80-213-2953-9, p. 470-475, 6 pages, [Online], 2019
 30. M. Petrů, J. Mlýnek, T. Martinec, M. Ryvolová, Vybranné postupy konstruování kompozitu vyztuženého dlouhými vlákny, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-477-2, 194 pages, 2019
 31. M. Ryvolová, J. Vosáhlo, Crash Test of Carbon Composite, Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings, Czech Society for Mechanics, 1, ISBN: 978-80-270-4062-9, p. 353-357, 5 pages, [Online], 2018
 32. M. Petrů, M. Ryvolová, J. Vosáhlo, Increasing of winding effectivity of fiber prepregs aimed to improvement of mechanical properties of final composite parts, Advanced materials congress, Composite materials congress, Stockholm, 1, ISBN: 978-91-88252-11-1, p. 71-72, 2 pages, 2018
 33. R. Martonka, M. Ryvolová, Material Characteristics the Composite Substituteof the Car Seat Frame, Sborník konference mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, 1, ISBN: 978-80-261-0776-1, 4 pages, 2018
 34. R. Martonka, M. Ryvolová, A. Potěšil, Material Charecteristics of the CFRP for Car Seat Frame, Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings, Czech Society for Mechanics, ISBN: 978-80-270-4062-9, p. 263-266, 4 pages, [Online], 2018
 35. J. Vosáhlo, M. Ryvolová, M. Petrů, Numerical Modelling of Behaviour of Surface Finishing of Composite Materials, Advances in Science and Technology Research Journal, Lublin, Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski (WNGB), p. 48-53, 6 pages, ISSN: 2299-8624, n. 1, [Online], 2018
 36. P. Srb, M. Ryvolová, P. Kulhavý, B. Tomková, Study of Mechanical Properties and Modeling of Flax Reinforced Composites, Materials Science Forum, Swizerland, Trans Tech Publications Ltd, 1, p. 152-159, 8 pages, ISSN: 0255-5476, n. 4, [Online], 2018
 37. M. Ryvolová, Vláknové výztuže kompozitních materiálů a jejich technologie výroby, Sborník konference mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2018, 1, ISBN: 978-80-261-0776-1, 4 pages, 2018
 38. P. Kulhavý, M. Ryvolová, M. Petrů, Alternative Possibilities of Biaxial Testing of Fiber And Fabric Materials in Nonstandard Conditions, ENGINEERING MECHANICS 2017, 23rd International Conference on Engineering Mechanics, Prague, ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THERMOMECHANICS, DOLEJSKOVA 5, PRAGUE 8, 182 00, CZECH REPUBLIC, 1, ISBN: 978-80-214-5497-2, p. 562-565, 4 pages, ISSN: 1805-8248, 2017
 39. R. Martonka, M. Ryvolová, Fiber composites for car seats, Vibroengineering Procedia - 25th International Conference on Vibroengineering, Kaunas, Lithuana, JVE International, 1, p. 119-122, 4 pages, ISSN: 2345-0533, [Online], 2017
 40. J. Večerník, M. Petrů, A. Potěšil, J. Militký, L. Ševčík, T. Martinec, B. Tomková, M. Ryvolová, R. Martonka, GFRP kompozit modifikovaný hybridními nanočásticovými systémy pro výrobu lopatky větrné elektrárny, 2017
 41. P. Kejzlar, M. Ryvolová, Internal structure of GFR composite, Magna Exteriors (Bohemia) Ltd., 132 pages, 2017
 42. P. Kulhavý, M. Ryvolová, P. Srb, M. Petrů, A. Samková, Irregular Winding of Pre-preg Fibres Aimed at the Local Improvement of Flexural Properties, Tekstilec, University of Ljubljana, 1, p. 310-316, 7 pages, ISSN: 0351-3386, n. 4, [Online], 2017
 43. M. Ryvolová, J. Vosáhlo, Modeling And Measuring Mechanical Damage for Adjustable Luminaire, The 58th International Conference of Machine Design Departments ICMD 2017, ISBN: 978-80-213-2769-6, p. 364-367, 4 pages, [Online], 2017
 44. P. Kulhavý, M. Petrů, M. Ryvolová, Possibilities of the Additional Damping of Unidirectional Fiber Composites by Implementation of Viscoelastic Neoprene and Rubber Layers, Shock and Vibration, Hindawi Limited, p. 1-15, 15 pages, ISSN: 1875-9203, [Online], 2017
 45. M. Petrů, M. Ryvolová, J. Vosáhlo, Qualification and research tests needed for qualification of new paint shop for Alfa Romeo parts., Mubea s.r.o. Žebrák, 70 pages, 2017
 46. M. Kolínová, M. Ryvolová, P. Komárková, R. Třešňák, The thermal and porous properties of protective rubber boots, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Faculty of Chemical and Food Technology, p. 15-21, 7 pages, ISSN: 1335-0617, n. 4, 2017
 47. M. Petrů, O. Novák, J. Vosáhlo, I. Mašín, M. Ryvolová, Výzkumy, testy a optimalizace na pouličních svítidlech, MODUS, Česká Lípa, 170 pages, 2017
 48. M. Petrů, M. Ryvolová, M. Novotná, Crash Test of Carbon Composite, Applied Mechanics and Materials, Volume 821, Trans Tech Publications, Switzerland, 1, p. 385-391, 7 pages, ISSN: 1662-7482, n. 2016, [Online], 2016
 49. M. Petrů, L. Ševčík, A. Lufinka, M. Ryvolová, Experimental Analysis and Study of the Shock Absorption of Carbon Composite, Applied Mechanics and Materials, p. 157-160, 4 pages, ISSN: 1662-7482, n. 2016, [Online], 2016
 50. M. Ryvolová, M. Petrů, Experimental and numerical analysis of impact test of carbon prepreg composite, EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-802610624-1, 4 pages, [Online], 2016
 51. M. Ryvolová, M. Petrů, Experimentální a numerická analýza uhlíkového kompozitu při nárazovém testu, EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, Žilina, Žilinská univerzita v Žilině, ISBN: 9788026106241, p. 108-111, 4 pages, ISSN: 1337-8996, n. 3, 2016
 52. M. Ryvolová, P. Kejzlar, Internal structure of GFR composite, Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., 133 pages, 2016
 53. M. Petrů, M. Ryvolová, O. Novák, Measurement and analysis of composite parts – Alfa Romeo II, Mubea s.r.o. Žebrák, 60 pages, 2016
 54. M. Petrů, M. Ryvolová, O. Novák, Mechanical properties of jute fibres reinforced plastics, 6 th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN: 978-80-213-2683-5, p. 472-477, 6 pages, [Online], 2016
 55. M. Ryvolová, M. Kolínová, M. Petrů, Micro-tomography analysis of the failures in glass fiber reinforced plastic, 6 th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016, Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN: 978-80-213-2683-5, p. 615-620, 6 pages, [Online], 2016
 56. M. Ryvolová, P. Kulhavý, P. Srb, M. Petrů, Testing of tensile properties of carbon prepreg composite rods with adding of a non composite part, Defect and Diffusion Forum, Trans Tech Publication, ISBN: 9783038357209, p. 130-133, 4 pages, ISSN: 1012-0386, n. 7,5, 2016
 57. M. Ryvolová, M. Vik, P. Kulhavý, M. Viková, Total appearance measurements of special effect finish after real-live tests, Defect and Diffusion Forum, Pfaffikon, Trans Tech Publications Ltd, 1, ISBN: 978-303835720-9, p. 103-106, 4 pages, ISSN: 1012-0386, n. 7, 2016
 58. P. Srb, P. Kulhavý, R. Kovář, P. Lepšík, M. Ryvolová, Winding of presaturated carbon fibres, 57th International Conference of Machine Design Departments, ISBN: 978-80-261-0609-8, 6 pages, 2016
 59. M. Petrů, M. Ryvolová, T. Martinec, P. Lepšík, Analysis of Changes in the Surface Quality of a UD Prepregs Composite due to Mechanical Loading, Materials Science Forum, Švýcarská konfederace, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 9783038354697, p. 109-112, 4 pages, ISSN: 0255-5476, n. 5, 2015
 60. M. Ryvolová, M. Petrů, M. Novotná, Crash test of carbon composite, Engineering Mechanicss 2015; 21. International Conference, Praha, Academy of Scienses of the Czech Republic, 1, ISBN: 978-80-86246-42-0, p. 316-317, 2 pages, ISSN: 1805-8248, [Online], 2015
 61. M. Petrů, L. Ševčík, A. Lufinka, M. Ryvolová, Development and Testing of Shock Absorption Special Carbon Composites, EAN 2015 - 53rd Conference on Experimental Stress Analysis, Prague, Technical University of Prague, 1, ISBN: 978-80-01-05734-6, p. 298-301, 4 pages, 2015
 62. M. Petrů, O. Novák, P. Srb, P. Kulhavý, M. Ryvolová, J. Vosáhlo, R. Kovář, Funkční vzorek simulátoru automyčky, 2015
 63. M. Petrů, O. Novák, P. Kulhavý, P. Srb, M. Ryvolová, J. Vosáhlo, R. Kovář, Funkční vzorek zařízení pro testování tvrdosti povrchu, 2015
 64. M. Petrů, M. Ryvolová, O. Novák, Measurement and analysis of composite parts – Alfa Romeo, Mubea s.r.o., Žebrák, 184 pages, 2015
 65. P. Kulhavý, M. Ryvolová, P. Srb, Methods for determining the tensile properties of a fiber composite rods, Book of Proceedings of 56th International Conference of Machine Design Departments, Nitra, Slovak University of Agriculture in Nitra, 1, ISBN: 978-80-552-1377-4, p. 307-314, 8 pages, 2015
 66. M. Ryvolová, M. Kolínová, M. Petrů, O. Novák, P. Lepšík, Možnosti detekování vnitřní struktury uhlíkového kompozitu pomocí mikrotomografu, [Online], 2015
 67. M. Ryvolová, M. Novotná, M. Petrů, Studie vlivu směrové orientace vyztužujících prvků uhlíkových kompozitů na mechanické vlastnosti, Technológ, Žilinská univerzita v Žilině, 1, p. 205-209, 5 pages, ISSN: 1337-8996, n. 3, 2015
 68. M. Petrů, M. Ryvolová, Study and analysis of mechanical parameters of the composite materials in the Barrier tests, 56th International Conference of Machine Design Departments, Nitra, Slovak University of Agriculture in Nitra, 1, ISBN: 978-80-552-1377-4, p. 321-327, 7 pages, 2015
 69. M. Ryvolová, M. Petrů, P. Srb, P. Kulhavý, Testing of tensile properties of carbon prepreg composite rods with adding of a non composite part, [Online], 2015
 70. M. Ryvolová, Total appearance measurements of special-effects finishes of surfaces after real-life test on composite parts, [Online], 2015
 71. T. Martinec, M. Ryvolová, P. Srb, P. Kejzlar, Vlákny vyztužené kompozity, Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., 84 pages, 2015
 72. M. Petrů, M. Ryvolová, M. Kolínová, O. Novák, X-ray Microtomograph Detection of Internal Defects for a UD Prepreg Composite, Materials Science Forum, Švýcarská konfederace, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 9783038354697, p. 295-298, 4 pages, ISSN: 0255-5476, n. 5, 2015
 73. L. Ševčík, M. Petrů, M. Ryvolová, Funkční vzorek rámové konstrukce pro absorpci energie z elastických prvků vyztužených dlouhými vlákny technologií prepreg, 2014
 74. M. Ryvolová, M. Novotná, M. Pechočiaková, Měření rázové houževnatosti uhlíkového kompozitu s polyuretanovou matricí, Technolog, Žilina, EDIS, vydavatelství ŽU, 1, p. 17;20, ISSN: 1337-8996, n. 1, [Online], 2014
 75. M. Ryvolová, M. Novotná, Měření rázové houževnatosti uhlíkového kompozitu s polyuretanovou matricí, Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, Plzeň, ZČU Plzeň, 1, ISBN: 978-80-261-0355-4, p. 77-82, 6 pages, [Online], 2014