kontakt.tul.cz

Ing. Martina Ryvolová

Ing. Martina Ryvolová QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3829EmployeeDepartment of Machinery Construction

Publications

 1. M. Ryvolová, J. Vosáhlo, Basalt reinforced plastic-development and modeling of part, Material Science Forum, Trans Tech Publications Ltd, p. 115-124, 10 pages, ISSN: 02555476, [Online], 2020
 2. M. Ryvolová, J. Vosáhlo, Determination of Mechanical Properties of FRP by Bending Test, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Switzerland, Springer International Publishing, 1, ISBN: 978-303033145-0, p. 581-587, 7 pages, ISSN: 21954356, [Online], 2020
 3. L. Svobodová, T. Bakalova, V. Tunáková, H. Chi, M. Ryvolová, A. Kavánová, L. Voleský, Geopolymers with Carbon Or Basalt Grids And Incorporated Mgo Nanoparticles for Shielding Electromagnetic Radiation, Proceedings 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, Ostrava, Tanger, Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-95-6, p. 73-79, 7 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2020
 4. M. Ryvolová, M. Škodová, P. Louda, Studium degradace skleněných vláken v zásaditém prostředí pomocí zobrazovacích metod, Jemná mechanika a optika, olomouc, FZU AV ČR, p. 98-102, 5 pages, ISSN: 0447-6441, n. 4, 2020
 5. M. Ryvolová, T. Bakalova, L. Svobodová, Study of Degradation of Carbon and Basalt Fibres in Alkaline Environment., 58th International Conference on Experimental Stress Analysis - EAN2020, October 19-22, 2020, online, Czech Republic - Book of full Papers, Ostrava, : Book of full Papers. Ostrava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, ISBN: 978-80-248-4451-0, p. 438-445, 8 pages, [Online], 2020
 6. M. Ryvolová, J. Vosáhlo, Comparison of mechanical properties of woven carbon reinforcements, Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings, Czech Society for Mechanics, 1, ISBN: 978-802145766-9, p. 450-454, 5 pages, 2019
 7. M. Ryvolová, The Effect of Moisture on the Mechanical Properties of Flax Prepreg, PROCEEDING OF 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2019, Praha, Czech University of Life Sciences, 1, ISBN: 978-80-213-2953-9, p. 470-475, 6 pages, [Online], 2019
 8. M. Petrů, J. Mlýnek, T. Martinec, M. Ryvolová, Vybranné postupy konstruování kompozitu vyztuženého dlouhými vlákny, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-477-2, 194 pages, 2019
 9. M. Ryvolová, J. Vosáhlo, Crash Test of Carbon Composite, Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings, Czech Society for Mechanics, 1, ISBN: 978-80-270-4062-9, p. 353-357, 5 pages, [Online], 2018
 10. M. Petrů, M. Ryvolová, J. Vosáhlo, Increasing of winding effectivity of fiber prepregs aimed to improvement of mechanical properties of final composite parts, Advanced materials congress, Composite materials congress, Stockholm, 1, ISBN: 978-91-88252-11-1, p. 71-72, 2 pages, 2018
 11. R. Martonka, M. Ryvolová, Material Characteristics the Composite Substituteof the Car Seat Frame, Sborník konference mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, 1, ISBN: 978-80-261-0776-1, 4 pages, 2018
 12. R. Martonka, M. Ryvolová, A. Potěšil, Material Charecteristics of the CFRP for Car Seat Frame, Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings, Czech Society for Mechanics, ISBN: 978-80-270-4062-9, p. 263-266, 4 pages, [Online], 2018
 13. J. Vosáhlo, M. Ryvolová, M. Petrů, Numerical Modelling of Behaviour of Surface Finishing of Composite Materials, Advances in Science and Technology Research Journal, Lublin, Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski (WNGB), p. 48-53, 6 pages, ISSN: 2299-8624, n. 1, [Online], 2018
 14. P. Srb, M. Ryvolová, P. Kulhavý, B. Tomková, Study of Mechanical Properties and Modeling of Flax Reinforced Composites, Materials Science Forum, Swizerland, Trans Tech Publications Ltd, 1, p. 152-159, 8 pages, ISSN: 02555476, n. 4, [Online], 2018
 15. M. Ryvolová, Vláknové výztuže kompozitních materiálů a jejich technologie výroby, Sborník konference mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2018, 1, ISBN: 978-80-261-0776-1, 4 pages, 2018
 16. P. Kulhavý, M. Syrovátková, M. Petrů, Alternative Possibilities of Biaxial Testing of Fiber And Fabric Materials in Nonstandard Conditions, ENGINEERING MECHANICS 2017, 23rd International Conference on Engineering Mechanics, Prague, ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THERMOMECHANICS, DOLEJSKOVA 5, PRAGUE 8, 182 00, CZECH REPUBLIC, 1, ISBN: 978-80-214-5497-2, p. 562-565, 4 pages, ISSN: 1805-8248, 2017
 17. R. Martonka, M. Syrovátková, Fiber composites for car seats, Vibroengineering Procedia - 25th International Conference on Vibroengineering, Kaunas, Lithuana, JVE International, 1, p. 119-122, 4 pages, ISSN: 23450533, [Online], 2017
 18. J. Večerník, M. Petrů, A. Potěšil, J. Militký, L. Ševčík, T. Martinec, B. Tomková, M. Syrovátková, R. Martonka, GFRP kompozit modifikovaný hybridními nanočásticovými systémy pro výrobu lopatky větrné elektrárny, 2017
 19. P. Kejzlar, M. Syrovátková, Internal structure of GFR composite, 132 pages, 2017
 20. P. Kulhavý, M. Syrovátková, P. Srb, M. Petrů, Irregular Winding of Pre-preg Fibres Aimed at the Local Improvement of Flexural Properties, Tekstilec, University of Ljubljana, 1, p. 310-316, 7 pages, ISSN: 0351-3386, n. 4, [Online], 2017
 21. M. Syrovátková, J. Vosáhlo, Modeling And Measuring Mechanical Damage for Adjustable Luminaire, The 58th International Conference of Machine Design Departments ICMD 2017, ISBN: 978-80-213-2769-6, p. 364-367, 4 pages, [Online], 2017
 22. P. Kulhavý, M. Petrů, M. Syrovátková, Possibilities of the Additional Damping of Unidirectional Fiber Composites by Implementation of Viscoelastic Neoprene and Rubber Layers, Shock and Vibration, Hindawi Limited, p. 1-15, 15 pages, ISSN: 1875-9203, [Online], 2017
 23. M. Petrů, M. Syrovátková, J. Vosáhlo, Qualification and research tests needed for qualification of new paint shop for Alfa Romeo parts., 70 pages, 2017
 24. M. Kolínová, M. Syrovátková, P. Komárková, R. Třešňák, The thermal and porous properties of protective rubber boots, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Faculty of Chemical and Food Technology, p. 15-21, 7 pages, ISSN: 1335-0617, n. 4, 2017
 25. M. Petrů, O. Novák, J. Vosáhlo, I. Mašín, M. Syrovátková, Výzkumy, testy a optimalizace na pouličních svítidlech, 170 pages, 2017
 26. M. Petrů, M. Syrovátková, M. Novotná, Crash Test of Carbon Composite, Applied Mechanics and Materials, Volume 821, Trans Tech Publications, Switzerland, 1, p. 385-391, 7 pages, ISSN: 1662-7482, n. 2016, [Online], 2016
 27. M. Petrů, L. Ševčík, A. Lufinka, M. Syrovátková, Experimental Analysis and Study of the Shock Absorption of Carbon Composite, Applied Mechanics and Materials, p. 157-160, 4 pages, ISSN: 1662-7482, n. 2016, [Online], 2016
 28. M. Syrovátková, M. Petrů, Experimental and numerical analysis of impact test of carbon prepreg composite, EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-802610624-1, 4 pages, [Online], 2016
 29. M. Syrovátková, M. Petrů, Experimentální a numerická analýza uhlíkového kompozitu při nárazovém testu, EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, Žilina, Žilinská univerzita v Žilině, ISBN: 9788026106241, p. 108-111, 4 pages, ISSN: 1337-8996, n. 3, 2016
 30. M. Syrovátková, P. Kejzlar, Internal structure of GFR composite, 133 pages, 2016
 31. M. Petrů, M. Syrovátková, O. Novák, Measurement and analysis of composite parts – Alfa Romeo II, 60 pages, 2016
 32. M. Petrů, M. Syrovátková, O. Novák, Mechanical properties of jute fibres reinforced plastics, 6 th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN: 978-80-213-2683-5, p. 472-477, 6 pages, [Online], 2016
 33. M. Syrovátková, M. Kolínová, M. Petrů, Micro-tomography analysis of the failures in glass fiber reinforced plastic, 6 th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016, Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN: 978-80-213-2683-5, p. 615-620, 6 pages, [Online], 2016
 34. M. Syrovátková, P. Kulhavý, P. Srb, M. Petrů, Testing of tensile properties of carbon prepreg composite rods with adding of a non composite part, Defect and Diffusion Forum, Trans Tech Publication, ISBN: 9783038357209, p. 130-133, 4 pages, ISSN: 1012-0386, n. 7,5, 2016
 35. M. Syrovátková, M. Vik, P. Kulhavý, M. Viková, Total appearance measurements of special effect finish after real-live tests, Defect and Diffusion Forum, Pfaffikon, Trans Tech Publications Ltd, 1, ISBN: 978-303835720-9, p. 103-106, 4 pages, ISSN: 1012-0386, n. 7, 2016
 36. P. Srb, P. Kulhavý, R. Kovář, P. Lepšík, M. Syrovátková, Winding of presaturated carbon fibres, 57th International Conference of Machine Design Departments, ISBN: 978-80-261-0609-8, 6 pages, 2016
 37. M. Petrů, M. Syrovátková, T. Martinec, P. Lepšík, Analysis of Changes in the Surface Quality of a UD Prepregs Composite due to Mechanical Loading, Materials Science Forum, Švýcarská konfederace, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 9783038354697, p. 109-112, 4 pages, ISSN: 0255-5476, n. 5, 2015
 38. M. Syrovátková, M. Petrů, M. Novotná, Crash test of carbon composite, Engineering Mechanicss 2015; 21. International Conference, Praha, Academy of Scienses of the Czech Republic, 1, ISBN: 978-80-86246-42-0, p. 316-317, 2 pages, ISSN: 1805-8248, [Online], 2015
 39. M. Petrů, L. Ševčík, A. Lufinka, M. Syrovátková, Development and Testing of Shock Absorption Special Carbon Composites, EAN 2015 - 53rd Conference on Experimental Stress Analysis, Prague, Technical University of Prague, 1, ISBN: 978-80-01-05734-6, p. 298-301, 4 pages, 2015
 40. M. Petrů, O. Novák, P. Srb, P. Kulhavý, M. Syrovátková, J. Vosáhlo, R. Kovář, Funkční vzorek simulátoru automyčky, 2015
 41. M. Petrů, O. Novák, P. Kulhavý, P. Srb, M. Syrovátková, J. Vosáhlo, R. Kovář, Funkční vzorek zařízení pro testování tvrdosti povrchu, 2015
 42. M. Petrů, M. Syrovátková, O. Novák, Measurement and analysis of composite parts – Alfa Romeo, 2015
 43. P. Kulhavý, M. Syrovátková, P. Srb, Methods for determining the tensile properties of a fiber composite rods, Book of Proceedings of 56th International Conference of Machine Design Departments, Nitra, Slovak University of Agriculture in Nitra, 1, ISBN: 978-80-552-1377-4, p. 307-314, 8 pages, 2015
 44. M. Syrovátková, M. Kolínová, M. Petrů, O. Novák, P. Lepšík, Možnosti detekování vnitřní struktury uhlíkového kompozitu pomocí mikrotomografu, [Online], 2015
 45. M. Syrovátková, M. Novotná, M. Petrů, Studie vlivu směrové orientace vyztužujících prvků uhlíkových kompozitů na mechanické vlastnosti, Technológ, Žilinská univerzita v Žilině, 1, p. 205-209, 5 pages, ISSN: 1337-8996, n. 3, 2015
 46. M. Petrů, M. Syrovátková, Study and analysis of mechanical parameters of the composite materials in the Barrier tests, 56th International Conference of Machine Design Departments, Nitra, Slovak University of Agriculture in Nitra, 1, ISBN: 978-80-552-1377-4, p. 321-327, 7 pages, 2015
 47. M. Syrovátková, M. Petrů, P. Srb, P. Kulhavý, Testing of tensile properties of carbon prepreg composite rods with adding of a non composite part, [Online], 2015
 48. M. Syrovátková, Total appearance measurements of special-effects finishes of surfaces after real-life test on composite parts, [Online], 2015
 49. T. Martinec, M. Syrovátková, P. Srb, P. Kejzlar, Vlákny vyztužené kompozity, 2015
 50. M. Petrů, M. Syrovátková, M. Kolínová, O. Novák, X-ray Microtomograph Detection of Internal Defects for a UD Prepreg Composite, Materials Science Forum, Švýcarská konfederace, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 9783038354697, p. 295-298, 4 pages, ISSN: 0255-5476, n. 5, 2015
 51. L. Ševčík, M. Petrů, M. Syrovátková, Funkční vzorek rámové konstrukce pro absorpci energie z elastických prvků vyztužených dlouhými vlákny technologií prepreg, 2014
 52. M. Syrovátková, M. Novotná, M. Pechočiaková, Měření rázové houževnatosti uhlíkového kompozitu s polyuretanovou matricí, Technolog, Žilina, EDIS, vydavatelství ŽU, 1, p. 17;20, ISSN: 1337-8996, n. 1, [Online], 2014
 53. M. Syrovátková, M. Novotná, Měření rázové houževnatosti uhlíkového kompozitu s polyuretanovou matricí, Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, Plzeň, ZČU Plzeň, 1, ISBN: 978-80-261-0355-4, p. 77-82, 6 pages, [Online], 2014