Laboratoře budova T

LineNameDepartment

Others

+420 48535 4038 FZS 15 - Výuková místnost Laboratoře budova T
none FZS 16 - Laboratoř buněčných a tkáňových kultur Laboratoře budova T
none FZS 17 - Biotechnologická laboratoř Laboratoře budova T
none FZS 18 - Mikrobiologická laboratoř Laboratoře budova T
+420 48535 4039 FZS 19 - Studovna Laboratoře budova T
+420 48535 4036 Pracovna pedagoga 1 Laboratoře budova T
+420 48535 4037 Pracovna pedagoga 2 Laboratoře budova T