Oddělení IT a simulační techniky

LineNameDepartment

Section Manager

+420 48535 3449Ing. Anna Horňáková, Ph.D.Oddělení IT a simulační techniky

Employee

+420 730 595 027 Robert BergmanOddělení IT a simulační techniky
+420 48535 3732Bc. Josef ErbenOddělení IT a simulační techniky