kontakt.tul.cz

Oddělení modelování procesů

LineNameDepartment

Section Manager

+420 48535 3011prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.Oddělení modelování procesů

Employee

+420 48535 3843Ing. Aleš BalvínOddělení modelování procesů
+420 48535 3651doc. Mgr. Jan Březina, Ph.D.Oddělení modelování procesů
+420 48535 3032Ing. Pavel Exner, Ph.D.Oddělení modelování procesů
noneIng. Ilona Hančilová, Ph.D.Oddělení modelování procesů
+420 48535 3288Ing. Miloš HernychOddělení modelování procesů
+420 48535 3470doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D.Oddělení modelování procesů
+420 48535 4054 Jan HolecOddělení modelování procesů
+420 48535 3844Ing. Josef Chudoba, Ph.D.Oddělení modelování procesů
+420 48535 4054 Josef KábaOddělení modelování procesů
+420 48535 3888Ing. Andrea Kobík Valihorová, Ph.D.Oddělení modelování procesů
+420 48535 3521doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D.Oddělení modelování procesů
+420 48535 3844Ing. Jakub Říha, Ph.D.Oddělení modelování procesů
+420 48535 4029RNDr. Jiří SlovákOddělení modelování procesů
+420 48535 3651doc. Mgr. Jan Stebel, Ph.D.Oddělení modelování procesů
+420 48535 3380Ing. Tomáš UlrichOddělení modelování procesů
noneMgr. Petra VaňátkováOddělení modelování procesů