Oddělení 3D technologií

LineNameDepartment

Section Manager

+420 48535 3801Ing. Jiří Šafka, Ph.D.Oddělení 3D technologií

Employee

+420 48535 3723Ing. Michal Ackermann, Ph.D.Oddělení 3D technologií
+420 48535 3801Ing. Pavel FrancírekOddělení 3D technologií
+420 48535 3847Ing. Pavel FrancírekOddělení 3D technologií
+420 48535 3801 Michael KočíOddělení 3D technologií
+420 48535 3723Ing. Jakub MacháčekOddělení 3D technologií
+420 48535 3801Ing. Martin Seidl, Ph.D.Oddělení 3D technologií
+420 48535 3723Ing. Filip VéleOddělení 3D technologií
+420 48535 3801Ing. Veronika VéleOddělení 3D technologií
+420 48535 3847Ing. Veronika VéleOddělení 3D technologií

Others

+420 48535 3801 Laboratoř Rapid Prototyping I (3D tisk) Oddělení 3D technologií