Oddělení pro průmysl

LineNameDepartment

Section Manager

+420 48535 3950Mgr. Adam Blažek, MBAOddělení pro průmysl

Employee

+420 48535 3095 Světlana TrejbalováOddělení pro průmysl