Oddělení mezinárodní spolupráce ve VaV

LineNameDepartment

Section Manager

+420 48535 3093Ing. Markéta Dubová, Ph.D.Oddělení mezinárodní spolupráce ve VaV